Geniul de constructor al ţăranului gorjean

O capodopera a arhitecturii gorjene, transferata si in curs de reconstructie la muzeul din Dumbrava Sibiului


În Sectorul pomicol a fost transferat?, la sfâr?itul lunii august, o gospod?rie de pomicultor din B?l?ne?ti (jud. Gorj), casa fiind un exponat de mare valoare (înregistrat? ca monument istoric, înc? din 1954). Prin monumentalitatea sa (o eleva?ie pe dou? nivele, la etaj urcându-se pe o scar? înalt?, adosat? peretelui din stânga), prin materialul de construc?ie(b?rne masive de stejar, iar ca postament, bu?teni rotunzi, masivi), monumentul transferat dup? declasarea sa ca monument istoric, reprezint? construc?ia construc?ia din lemn cea mai robust? ?i înalt? dintre toate monumentele care constituie patrimoniul arhitectural de excep?ie al muzeului.

Parterul casei este compus din dou? înc?peri: „pivni??” ?i „celar”, ambele fiind destinate depozit?rii uneltelor necesare pentru cultivarea vi?ei de vie ?i a pomilor fructiferi dar ?i produselor alimentare, celarul servind ca depozit alimentar. Pivni?a este înc?perea poz?ionat? în partea stâng? a sc?rii de acces. Era destinat? depozit?rii butoaielor cu vin ?i ?uic?, a zarzavaturilor, al legumelor ?i al mur?turilor. Podeaua este din argil? b?tut? spre deosebire de celar, a c?rui podea este din sp?rturi de stejar. Accesul spre cele dou? înc?peri se face printr-o scar? de lemn, prin prisp? . U?ile ambelor spa?ii- depozite sunt alc?tuite din dou? foi masive de stejar¹, formate din câte o singur? bucat?, care se închid peste un montant vertical ce poart? numele de „u?or”. Prispa este deschis? fiind decorat? cu trei stâlpi sculpta?i din secure.

Etajul este ocupat de locuin??, având un plan tricameral, buc?t?ria cu vatr? liber? ?i corlat? (primb?) ?i dou? înc?peri de locuit care comunic? între ele, cu sofic din c?r?mid?. De pe scar? se accede într-o prisp? larg? semiînchis? ?i prev?zut? cu stâlpi îmbr?ca?i în scândurele de elemente traforate, deaici în buc?t?rie ?i apoi se accede în camerele de locuit prin dou? intr?ri.

Pere?ii locuin?ei sunt tencui?i cu lipitur? de p?mânt galben ?i v?rui?ii. La parter, doar spa?iul mai mare dintre bîrne a fost lipit cu p?mânt. Acoperi?ul este realizat în patru ape, cu învelitoarea din ?indril? de brad. Podul este folosit ca depozit ?i afum?toare .

Anexele casei sunt formate dintr-un p?tul pentru m?lai cu dimensiuni mari, construit în tehnica scheletului portant ?i a co?ului din nuiele împletite, cu un acoperi? în patru ape, ?i învelitoarea din ?indril? La parter este amenajat un cote? de p?s?ri, din bârne orizontale . A doua anex?, prezint? grajdul de animale cu un ?opron deschis , pe stâlpi masivi pentru ad?postirea carului.

Gospod?ria din B?l?ne?ti p?streaz? ?i dup? transfer ?i reconstruc?ie o valoare excep?ional? fiind cu adev?rat un monument reprezentativ al geniului constructor al ??ranului gorjean.
Ciprian ?tefan

08.03.2009. 23:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password