„Gala Premiilor în Educaţie”promovata de elevii Motreni

Echipa „Praf de Stele” de la Colegiul Na?ional “George Co?buc” din Motru format? din elevele Dinc? Ramona, Dobre Diana si Dobre Alexandra a fost aleas? s? desf??oare o campanie de promovare a „Galei Premiilor în Educa?ie” in jude?ul Gorj.
Funda?ia Dinu Patriciu organizeaz? în acest an a 3-a edi?ie a „Galei Premiilor în Educa?ie”, (http://www.premiileineducatie.ro) unul dintre cele mai importante evenimente educa?ionale din ?ar?. Scopul acestui concurs const? în premierea oamenilor, a proiectelor ?i a institu?iilor cu un impact semnificativ asupra sistemului educa?ional din România.

Astfel se premiaz? performan?a în domeniile:

Categoria “Invatamant preuniversitar”:
1. Elevul anului (din clasele V – XII)
2. Educatorul/Invatatorul anului
3. Profesorul anului
4. Scoala anului (scoli generale de stat sau private, inclusiv licee)
Categoria “Invatamant universitar”:
5. Studentul anului (in ciclul de licenta, master sau doctorat)
6. Profesorul anului
7. Facultatea anului (institutii de stat sau private)
Categoria “Cercetare”: – 8. Cercetatorul anului
Categoria “Biblioteci”: – 9. Bibliotecarul anului
Categoria “Organizatii neguvernamentale si proiecte educationale”:
10. ONG-ul anului in domeniul educatiei
11. Cel mai bun proiect educational realizat de un ONG sau institutie de invatamant
Valoarea total? a premiilor este de 250 000 de Euro.
În municipiul Motru, cele trei fete alaturi de colegii lor au ini?iat întâlniri cu elevii, profesorii ?i conducerile ?colilor ?i ale bibliotecilor, pentru a populariza evenimentul ?i a îndemna pe cei ce îndeplinesc condi?iile s? se înscrie la ,,Gala Premiilor în Educa?ie”. Unit??ile de înv???mând preuniversitar ?i universitar, precum ?i O.N.G.-urile din Jude?ul Gorj vor fi ?i ele informate în acest sens. Pe cei interesa?i îi invit?m pe blogul echipei ,,Praf de Stele ” : http://prafdestele4agil.blogspot.com/ .

11.04.2011. 12:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password