Funcţionarii publici primesc mură în gură şi tot fură!


Accesarea fondurilor europene este o probelem? care este tratat? în multe cazuri în b?taie de joc în România.
Toat? lumea se zbate s? ia bani de la Uniunea Europen? pentru a dovedi c? este competitiv?, îns?, uneori respectivele sume sunt cheltuite pe proiecte care nu produc nimic pozitiv. Degeaba acces?m fonduri europene ?i construim
parcuri în mijlocul câmpului, în zadar construim pârtii de schi dac? organigrama nu ne permite s? angaj?m nici m?car un electrician, zero barat este rezultatul ob?inerii de fonduri europene pentru deschiderea unei gr?dini?e în situa?ia în care statul are toate posturile de educator blocate.

Cu toate astea, unii se laud? în gura mare c? ei î?i fac datoria ?i acceseaz? fonduri peste fonduri, dar nu îndr?znesc s? spun? c? le folosesc complet aiurea. Mai deun?zi, pe la Consiliul Jude?ean ?i Prefectura Gorj au ap?rut unii care, pe fonduri europene, deruleaz? un program anticorup?ie la nivelul institu?iilor publice. P?i stai, b?i, neiculi??, ce dracu facem noi? Arunc?m banii pe fereastr?? Aia facem! Iei banii europeni s?-i înve?i pe bugetari s? nu fie corup?i? Asta-i culmea culmilor! Este acela?i lucru cum a-i accesa fonduri europene s? iei un pop?, s?-l duci la cursuri ?i s?-l convingi s? nu mai fie ateu.

Of, m?iculi?a mea, ?i când te mai gânde?ti c? unii se mai ?i laud? c? au f?cut ?i dres pentru a ob?ine fonduri europene. Scrib?l?ul de la gazet? de serviciu, adic? Mandea v? spune c? la unele cursuri organizate pe fonduri europene (în special destinate bugetarilor) se las? cu chefuri de chefuri ?i scene din Sodoma ?i Gomora. St? bugetarul am?rât la hotelui de patru sau cinci stele de nu ?tie s? dea drumul la apa din baie, m?nânc? somon la restaurante din Bra?ov sau Bucure?ti dup? care cap?t? o diplom? de specializare ?i se întoarce la Târgu-Jiu.
Dac? dumneavoastr? a?i sim?it o îmbun?t??ire a unor activit??i s?-mi spune?i ?i mie, îns? eu ?tiu c? „tot cu ?ia ai no?tri juc?m“, de?i respectivii s-au distrat ?i s-au l?f?it în confort pe bani europeni f?r? niciun beneficiu pentru contribuabil.

• Ric? M?CEA?ANU

10.01.2014. 22:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password