FSLI/Reducerea indemnizaţiei de concediu este ilegală

Sindicatul Liber din Înv???mânt C?l?ra?i, afiliat la Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt, a reu?it s? demonstreze în instan?? c? re?inerea a 25% din indemniza?ia de concediu este ilegal?. Prin urmare, membrilor no?tri de sindicat din C?l?ra?i c?rora li s-au re?inut ace?ti bani, autorit??ile locale sunt obligate s? le restituie sumele aferente.
Decizia Tribunalului C?l?ra?i confirm? faptul c? Legea 118/2010, prin care Guvernul a redus veniturile cu 25%, începând cu data de 1 iulie 2010, este una abuziv?. F.S.L.I. ?i-a exprimat aceast? pozi?ie înc? de la punerea în aplicare a acestei legi.
Procese similare sunt în derulare ?i în alte jude?e, unde F.S.L.I. are organiza?ii sindicale afiliate. Sentin?a ob?inut? la Tribunalul C?l?ra?i a creat, astfel, un precedent ?i sper?m ca restul proceselor din ?ar? s? primeasc? sentin?e similare.

Simion Hancescu, pre?edinte F.S.L.I.
Marilena Gheorghi??, Departament Comunicare F.S.L.I.

15.11.2010. 11:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password