« Francmasonerie, prezent, viitor »

Respectabilii Fra?i din Marea Loj? Na?ional? a României, sunt prezen?i în perioada 23-25, octombrie a.c., la activit??ile masonice lunare, gazde fiind, de aceast? dat?, fra?ii din Respectabila Loj? « Constantin Brâncu?i » din Tg. Jiu.
Sâmb?t?, între orele 09.00 – 14.00, membrii Marelui Consiliu al Marii Loji Na?ionale a României, veni?i din toat? ?ara, vor participa la ?inuta lunar? de Mare Consiliu, pentru a dezbate anumite proiecte de pe Ordinea de zi, care vizeaz? continuarea lucr?rii masonice, ritualice, tradi?ionale, morale ?i spirituale, pe întreg teritoriul României.
Va avea loc o ?inut? Masonic? de Gr. III, în cadrul Respectabilei Loji « Constantin Brâncu?i », la care vor participa Membrii Marelui Consiliu ?i al?i invita?i, unde vor fi prezentate referate masonice, cu diferite tematici, rezultat al studiului ?i cercet?rilor masonice întreprinse de unii fra?i.
Sâmb?t?, 24 octombrie a.c., între orele 17.00-19.00, va avea loc o Conferin?? Masonic? Public?, la Sala Teatrului « Elvira Godeanu », din Tg. Jiu, unde Domnul Viorel D?NACU, Mare Maestru al Marii Loji Na?ionale a României, va prezenta tema « Francmasonerie, prezent, viitor » ?i va r?spunde întreb?rilor Domniilor Voastre.
Vor fi prezen?i fra?i ?i invita?i din cadrul Administra?iei locale, pres? sris?, televiziuni, posturi de radio, reprezentan?i ai diferitelor organiza?ii culturale, educa?ionale, precum ?i al?i invita?i din Regiunea Olteniei ?i din ?ar?.
To?i cei prezen?i vor avea bucuria, împreun? cu cei dragi, s? vizioneze spectacolul de teatru cu piesa “FELIA sau Întoarcerea fiului r?t?citor” de Daniel Magnin – PREMIER? NA?IONAL?.
Duminic?, 25 octombrie a.c., orele 10.00, fra?ii din Marea Loj? Na?ional? a României, vor participa la Ceremonia de depunere de coroane, la Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu din Pia?a Victoriei – Tg Jiu, cu ocazia Zilei For?elor Armate Române.

Fr.•. Ioan ORBESCU,
Mare Secretar al Marii Loji Na?ionale a României.

23.10.2009. 20:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password