Foşti salariaţi de la Ticleni au dat în judecată PETROM-ul


Fo?ti angaja?i ai Schelei Petroliere ?icleni, disponibiliza?i de curând, acuza Petrom pentru c? de?i au lucrat într-un mediu cu risc radioactiv nu au primit niciun spor la salariu chiar daca în contractul colectiv de munc? era prev?zut? aceast? op?iune.

O parte dintre ace?tia au ac?ionat în instan?? compania pentru recuperarea drepturilor ce li se cuvin.
Ace?tia au declarat c? nu au fost în?tiintati c? lucreaz? într-un mediu toxic ?i din cauza radia?iilor au
probleme grave cu s?n?tatea.

Totodat?, un raport recent al Comisiei Na?ionale pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN) arat? c? la Rampa de tubing, unitate care apar?ine Schelei Petrom ?icleni, s-a constatat existen?a unei contamin?ri radioactive. M?sur?torile au fost efectuate în luna martie pe terenul unde e amplasat? rampa ?i asupra materialelor tubulare depozitate aici.

„În perimetrul investigat este depozitat material tubular care prezint? contaminare radioactiv?. A fost identificat? contaminarea radioactiv? a solului în anumite por?iuni de pe amplasament. În perimetrul investigat, se des f??oar? activit??i care pot re prezenta un risc de contaminare intern? a lucr?torilor, activit??i pentru care nu sunt asigurate toate m?surile necesare de protec?ie”, se arat? în documentul datat 9 martie, semnat de Lucian Biro, directorul general al CNCAN.

29.04.2009. 23:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password