Formarea CNE susţinută de patronatele din energie

Conducerea Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului s-a întâlnit recent cu reprezentan?ii Federa?iei Patronale Energetice.

Pre?edintele Federa?iei, .dr.ing. Ioan Dan Gheorghiu, a sus?inut gr?birea form?rii Companiei Na?ionale Energetice – CNE, ca o solu?ie viabil? pentru consolidarea competitivit??ii sectorului energetic, în contextul dezvolt?rii permanente a pie?ii din domeniu.

Reprezentan?ii AVAS au prezentat motiva?ia ?i avantajele form?rii CNE, subliniind faptul c? noua structur? corespunde tendin?elor europene în domeniu, de fuziune pe vertical? a companiilor energetice, de la exploatarea materiei prime ?i produc?ia energiei electrice pân? la furnizare ?i distribu?ia ei.

06.08.2008. 03:56


energeticianul1 10.08.2008. 23:57

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password