Foamea rău te mai prosteşte/Dar vedetă te numeşte

De vreo trei luni încoace, principalul subiect a fost, r?mâne ?i probabil va fi Marin Condescu. Clar, Ponta vrea s?-i pl?teasc? ni?te poli?e lui Condescu, pentru c? B?se a ie?it pre?edinte datorit? minerilor lui M?rin ?i probabil liderul de sindicat va fi tracasat mult ?i bine ?i numai o minune îl va salva, chiar dac? e mai curat decât mul?i r?spopi?i care se prezint? drept sfin?i pe pere?ii bisericilor.
Dac? a furat s? pl?teasc?, dac? nu omul s? fie l?sat în pace pentru c?, de bine, de r?u, minerul n-ar mai trebui s? fie fricos ?i uneori îngust la minte f?când o simpl? compara?ie. Când M?rin avea un cuvânt de spus în minerit ?i energie tot poporul avea prime, sporuri, mergea la mare s? nu mai vorbim de siguran?a locurilor de munc?.

Acum, ?efii ?efilor au dat comand? ?oriceilor s? treac? la munc? ?i s? road? picioarele scaunului lui Condescu, dar n-ai treab?, neic?, minerul ?i energeticianul tot fericit ?i excitat este. E fericit c? nu mai pleac? la mare cu muierea ?i-?i face draci când vede atâtea c?prioare la bustul gol, e excitat c? nu mai prime?te prim? de mur?turi ?i zeama de varz? o s? o înlocuiasc? din mers cu ?uica de prun? c?, de slav? Domnului, vin ?i ?uic? are tot românul anul ?sta.

De?i au pierdut o gr?mad? de drepturi prin h?r?uirea lui Condescu de c?tre unii, salaria?ii CEO nu îndr?znesc s? spun? pâs. Dac? asta nu se cheam? dictatur?, înseamn? c? au fost pro?ti ?ia care au c?utat s? le ofere cât de cât ni?te condi?ii sociale ce erau întâlnite prin occident prin anii ’60. Acu?a ?i tovar??ii lideri de sindicat au vina lor c? nu prea mai crede nimeni în ei fiindc?, deoarece ?i pentru c? de la o vreme s-au plimbat numai în ma?ini de lux, au tras chefuri peste chefuri, au aruncat cu bani în gagici, iar minerul st?tea pân? la fund în n?mol.

Revin la M?rin Condescu ?i tot t?mb?l?ul, cu to?ii ?tim despre perchezi?ii, despre ridic?ri de acte, dar bomba din toate ziarele ?i televiziunile a fost demn? de jurnali?ti care au primit, cel pu?in o dat? în via?? Premiul Pulitzer. Omule drag, omule bun, cet??ene turmentat, bolnavule care iei cicloserin?, jurnali?tii mei m-au bubuit dou? zile pe posturile radio, TV ?i pe ziarele locale cu ?tirea „extraordinar?“, de o valoare inestimabil? cum c? de la vila lui Condescu, „unde are jumate de ora? case“ s-a ridicat carne de vânat. I-auzi, vere, s? auzi ?i s? nu crezi. Carne de vânat la vila lui Condescu, mai ales c? unul dintre gineri este ?i vân?tor cu acte în regul?! Ce zici tu de asta Garcea ?i tu ziaristule de ziarist? P?i dac? nici la Condescu nu po?i g?si carne de vânat atunci cum dracului se face c? o gr?mad? de trântori pân? în 25 de ani se plimb? prin ora? cu ma?ini de 30-40.000 de euro ca s? nu vorbim de altele mult mai scumpe. Logic? neic?, jurnalism adev?rat.

R?u îmi pare, eu nu am fost jurnalist niciodat?, am fost un simplu lucr?tor în pres?, îns?, îi în?eleg pe bie?ii copii care vor s? î?i vad? numele în ziar sau s? se vad? la televizor, pentru c? de vreo doi ani reporterii ?i redactorii din Gorj nu mai au bani nici de napolitane, ce s? mai vorbim de o friptur? la restaurant. În condi?iile date când auzi de carne de vânat o iei razna ?i începi s? poveste?ti prietenilor c? te-ai plimbat cu metroul pân? în Rai, iar Sfântul Petru ?i-a stabilit audien?? la Dumnezeu. Mare brânz? câteva kg de vânat în condi?iile în care la nivel jude?ean, legal, sunt peste 1.000 de vân?tori.

Foamea-i mare, dar sunt vedet? neic?, scriu la ziar ?i m? d? la TV.

Aurel Macesanu

21.10.2013. 22:30


Pompiliu 31.10.2013. 10:43

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password