Florin CÂRCIUMARU:’’ Numai aşa, fie vom găsi un drum, fie vom face noi înşine unul!”

Stima?i profesori,
Dragi elevi,
Respecta?i p?rin?i,
Onorat? asisten??,

V? m?rturisesc cu sinceritate c? n-am privit ?i nu voi privi niciodat? cu indiferen?? ?coala, oamenii ei, ucenici sau dasc?li, a?a cum n-am reu?it niciodat? s? îmi uit emo?iile de p?rinte. În calitatea pe care o am, de primar al municipiului Târgu-Jiu, am încercat ca împreun? cu dumneavoastr? s? g?sim solu?ii pentru ca acest l?ca? de cultur?, cu tradi?ie ?i istorie româneasc? s? reziste ?i în vremuri tulburi.

Se spune adesea c? nu pozi?ia este cea care conteaz?, ci dispozi?ia. Recunosc în fa?a dumneavoastr? c? totdeauna mi-am dorit s? cinstesc numele ?colii, administrând-o sau recunoscându-i meritele într-un mod care încearc? s? se apropie de normalitate. De fapt, ceea ce nu se prea în?elege azi, în România, este c? starea de normalitate sau de bine înseamn? o ?coal? curat?, elevi motiva?i, profesori r?spl?ti?i, p?rin?i implica?i, autorit??i responsabile.

Am reu?it, în situa?ii de austeritate bugetar?, s? respect?m inteligen?ele, s? le recunoa?tem meritele, s? premiem pe cei mai buni dintre noi, considerând c? este nevoie de bun sim? cultural ?i de aprecierea valorii.

Am încurajat, în limitele impuse, orice ini?iativ? care a promovat ?coala, elevul sau profesorul. A?a se explic? de ce ?coala târgujian? na?te invidii. Acolo unde nici gospodari nu sunt, nici idealuri de înv???tur? nu se vor reg?si. Pentru c? o ?coal? adev?rat? nu se construie?te doar cu biblioteci ?i dasc?li de excep?ie, ci ?i cu vrednicie proprie. Dac? nu-?i dore?ti atât de mult încât s? reu?e?ti, totul e în van. Iar când vei crede c? totul s-a sfâr?it, trebuie s? înve?i s? în?elegi c? acela e cu adev?rat începutul.

V? m?rturisesc sincer, în calitatea pe care o am, c? mi-a fost întotdeauna mai u?or s? cobor muntele decât s?-l urc. Sunt om ?i eu, dar sl?biciunile mele au fost învinse de multe ori de dorin?a de a vedea o priveli?te mai frumoas? din vârf.

Acolo e rostul des?vâr?irii omului ?i dumneavoastr?, elevi, profesori, p?rin?i, ?ti?i mai bine ca oricine s? urca?i în?l?imile. ?tiu c? nu e u?or, dar v? sunt aproape în tot ceea ce îmi st? în putin?? s? fac. Important este s? vrem.

?i pentru c? vreau s? m? uit în ochii dumneavoastr?, a?a cum fac de atâ?ia ani, îmi doresc s? v? ?tiu s?n?to?i, al?turi de familiile dumneavoastr?, dar mai ales, s? v? ?tiu cei mai sinceri colaboratori sau parteneri ai primarului, care v? pre?uie?te ?i v? dore?te, dumneavoastr?, dragi elevi, stima?i p?rin?i, minuna?i dasc?li, s? p?stra?i singura lumin? din lume în stare s? schimbe omenirea: LUMINA MIN?II. Dac? vom ?ti s? lu?m din ea, cu siguran?? gorjenilor le va fi mai bine.

NUMAI A?A, FIE VOM G?SI UN DRUM, FIE VOM FACE NOI ÎN?INE UNUL!

Primar,
FLORIN CÂRCIUMARU

14.09.2009. 10:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password