‘FLORIN, Apostol al luminii, parfum al florilor, ne-a dăruit bucuria vieţii’

Miercuri, 16 septembrie 2010, în cadrul Colegiului Tehnic din M?t?sari, a fost dezvelit? o plac? comemorativ?, în cinstea celui care a fost profesorul Florin Constantin Buzatu.
Ac?iunea a avut loc în cabinetul de religie, amenajat în interiorul Colegiului de însu?i profesorul care a decedat în urm? cu trei luni, într-un tragic accident de circula?ie.
Presa local?, ?i nu numai, a relatat atunci, pe larg, nenorocirea care s-a ab?tut peste aproape un întreg jude?. Florin Constantin Buzatu, un tân?r de numai 24 de ani, absolvise Facultatea de Teologie iar, în urma unui concurs de titularizare promovat cu succes, ajunge la M?t?sari ca profesor titular, pe catedra de religie. Începe atunci o munca asidu?, de Apostol, dovedindu-se un profesor de excep?ie care n-a avut lini?te pân?, prin buna-voin?? ?i a conducerii Colegiului, a reu?it s? amenajeze un adev?rat cabinet de religie, dotat cu icoane, candelabre, sfe?nice, un loc unde, atunci când p??e?ti, p??e?ti cu pio?enie ?i cu recuno?tin??. Acest cabinet a devenit, Cabinetul de Religie al elevilor din M?t?sari iar, din data de mai sus, Cabinetul de Religie “Florin Constantin Buzatu”. Aceasta deoarece, Florin s-a zb?tut cum nu a mai f?cut-o nimeni altul ca ?i elevii s?i, elevii din M?t?sari, s? aib? un loc sfânt, de închin?ciune.
Evenimentul produs la M?t?sari a avut loc prin grija conducerii Colegiului, a profesorilor care i-au fost colegi, a elevilor care l-au iubit ?i pre?uit ?i, nu în cele din urm?, a familiei care nu a încetat s?-l plâng?. Au participat, al?turi de colegii s?i profesori, un num?r însemnat de elevi care s-au recules, cu smerenie, la slujba ?inut? de un sobor de preo?i, în fruntea c?ruia a stat însu?i protopopul jude?ului Gorj, preotul Ionel Câmpeanu. Nu trebuie uitat c? Florin Buzatu, în afar? de munca pe care o f?cea cu atâta dragoste la ?coal?, era prezent la fiecare slujb? oficiat? la biserica Sfin?ii Împ?ra?i „Constantin ?i Elena”, din Tg. Jiu, în calitate de cânt?re? bisericesc. Munca sa a fost una continu? ?i, ca urmare, pierderea a fost cu atât mai greu de suportat. Scria cineva c? Dumnezeu l-a iubit, atât de mult pe Florin, c? l-a vrut aproape prea devreme.
Poate, tocmai pentru c? Florin Buzatu a fost un pedagog des?vâr?it care a ?tiut, într-un timp foarte scurt, s? ofere mult?, mult? dragoste, nimeni dintre cei care l-au cunoscut, n-au reu?it, s?-l uite. Gestul familiei, al colegilor s?i profesori, împreun? cu elevii Colegiului Tehnic din M?t?sari, a marcat astfel începutul de an ?colar când fiul, prietenul, profesorul Florin Constantin Buzatu, trebuia s? fie prezent. Florin Buzatu, va fi, îns?, de acum, mereu prezent în con?tiin?a celor care l-au cunoscut ?i nu numai. Cele scrise pe placa comemorativ?, dezvelit?, la M?t?sari sunt mai mult decât sugestive : “Aici, în aceast? sal?, el, FLORIN, Apostol al luminii, parfum al florilor, ne-a d?ruit bucuria vie?ii. Pentru el, ea, a fost prea scurt?…»Ve?nic î?i vom plânge plecarea…

17.09.2010. 11:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password