Flashmob pe stadion

În cadrul campaniei desf??urat? de echipa Colegiului Na?ional „Spiru Haret”, Glasuri Pro-Europa, în competi?ia Europa CNE, vineri, 4 mai 2012, va avea loc pe Stadionul „Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu un flashmob, denumit „Noi form?m valori europene”.
Flashmob-ul face parte din campania „Noi suntem Pro-Europa. Hai ?i tu!”, fiind una dintre activit??ile cele mai impun?toare ?i reprezentative din proiect.
Ac?iunea î?i propune ca elevii s? se a?eze pe stadion în a?a fel încât s? formeze cuvintele „Unitate” ?i „Egalitate”, valori europene promovate pentru ziua respectiv?. Primii 120 de elevi care ajung pe stadion pân? în ora 19:00, când va începe activitatea, vor primi din partea organizatorilor ?i sponsorilor, SC Romcasa SRL ?i Prim?ria Târgu Jiu, tricouri, tubule?e de balona?e de spum? ?i diplome de participare.
Sper?m c? va fi o atmosfer? pl?cut?, cu muzic? bun?. V? a?tept?m cu speran?a c? echipa noastr?, format? din Pre?edintele Consiliul ?colar al Elevilor, Alice Andreea Mare?i, Alexandra Sm?r?ndoiu ?i ?tefania M?nescu, poate s? promoveze valorile europene într-un mod unic ?i benefic.

Alice Andreea Mare?i – Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean al Elevilor, Gorj

03.05.2012. 14:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password