FISC: ce acte trebuie să depună contribuabilii până pe 20 decembrie

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj reaminteste contribuabililor ca pana vineri, 20 decembrie 2013 inclusiv, dupa caz trebuie depuse la Fisc:

Notificarea privind aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul 097.Se depune de c?tre persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 ?i care se afl? înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplic? sistemul TVA la încasare” a c?ror perioad? fiscal? este luna ?i care au dep??it cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna noiembrie 2013. Reglementare: OPANAF nr. 1.529/2012;

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formularul 100. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012;
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obliga?iile aferente lunii noiembrie 2013,formular 112, Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012;

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formularul 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formularul 301, pentru contribuabilii înregistra?i în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal ?i care au efectuat: achizi?ii intracomunitare în luna precedent?, achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizi?ii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum ?i pentru contribuabilii neînregistra?i ?i care nu au obliga?ia înregistr?rii, care au efectuat achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307,.Se depune de c?tre persoanele impozabile: pentru opera?iunile prev?zute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de c?tre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizi?ionate printr-un contract de leasing, dac? transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dup? scoaterea din eviden?a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de c?tre persoana impozabil? pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulat? conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajust?rile de tax? conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din eviden?a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajust?ri incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2.223/2013;

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de tva a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de c?tre persoanele impozabile al c?ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal ?i care efectueaz? în perioada în care nu au cod valid de TVA livr?ri de bunuri/prest?ri de servicii ?i/sau achizi?ii de bunuri ?i/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea ad?ugat?.
Reglementare: OPANAF nr. 2.224/2013;
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare pentru obliga?iile de declarare aferente opera?iunilor desf??urate în luna noiembrie 2013, formular 390 VIES. Reglementare:art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;
Declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea opera?iunilor desf??urate în luna noiembrie 2013 de c?tre pl?titorii de TVA cu perioad? fiscal? lunar?. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.


Marin CIUMAG

?ef administra?ie

12.12.2013. 20:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password