FISC: 20 decembrie, termen pentru declararea şi plata creanţelor

În aten?ia tuturor contribuabililor: 20 decembrie, termen pentru declararea ?i plata crean?elor fiscale aferente lunii noiembrie!

Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Gorj reaminte?te contribuabililor c?, prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 84/2012, a fost completat? Ordonan?a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur? Fiscal?, în sensul c?, dup? art. 111, a fost introdus art. 111¹.

Astfel, potrivit art. 111¹, crean?ele fiscale pentru care, potrivit Codului Fiscal sau altor legi care le reglementeaz?, scaden?a ?i termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente ?i se declar? pân? la data de 21 decembrie.

Prin urmare, întrucât în acest an, 21 decembrie este zi nelucr?toare, crean?ele fiscale aferente lunii noiembrie sunt scadente ?i se declar? pân? în ultima zi lucr?toare anterioar? datei de 21 decembrie, respectiv pân? la 20 decembrie a.c. inclusiv.

Marin CIUMAG

?ef administra?ie

12.12.2013. 20:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password