Firmele care angajează şomeri, scutite la plata CAS şase luni dacă păstrează angajaţii un an

Guvernul a adoptat marti, 23 februarie, o ordonan?? de urgen?? care îi scute?te, de la plata contribu?iei asigur?rilor, pe o perioad? de 6 luni, pe angajatorii care angajeaz? ?omeri.

Emil Boc: V? mul?umesc. Preocuparea de baz? Guvernului este ?i r?mâne locul de munc? al cet??enilor români. Ast?zi, în acest sens, am adoptat un act normativ prin care firmele care angajeaz? ?omeri vor beneficia, pentru o perioad? de 6 luni de zile, de scutire la plata contribu?iilor de asigur?ri sociale. Sper?m ca printr-o asemenea m?sur? s? putem crea în jur de 50.000 de locuri de munc? ?i prin care s? putem men?ine ?omajul în limite controlabile, ?i, în acela?i timp, s? cre?m noi locuri de munc? în economia româneasc?.
Spun asta în condi?iile în care, în luna februarie, pân? în acest moment, ?omajul este la nivelul lunii ianuarie, de 8,1%. Asta înseamn? c?, pân? în acest moment, nu avem o cre?tere a ?omajului în luna februarie raportat la luna ianuarie. Num?rul de ?omeri este ast?zi de 745.690. În luna ianuarie a fost 745.480. Chiar dac? în cifre este o u?oar? diferen?? în favoarea diminu?rii în luna februarie ca procent el r?mâne la 8,1%.
Sper?m ca ?i prin m?sura adoptat? ast?zi s? putem ajuta economia româneasc?, s? putem ajuta firmele, s? putem ajuta oamenii s? î?i g?seasc? mai u?or un loc de munc?. Spun asta în contextul în care aceast? m?sur? nu este un a izolat?. Ea este parte a unui pachet care vizeaz? sus?inerea mediului de afaceri, sus?inerea economiei na?ionale, pentru a putea dep??i mai u?or aceast? perioad? pe care o avem ?i pentru a preg?ti relansarea economic?.

Fac doar o trecere în revist? ?i a altor m?suri pe care deja Guvernul le-a luat pentru sus?inerea mediului de afaceri ?i pentru crearea de locuri de munc?: în primul rând, acordarea celui mai mare procent din PIB pentru investi?ii din ultimii zece ani, cel pu?in – asta înseamn? c? investi?ia public? masiv? va fi una care în continuare va men?ine ?i genera locuri de munc? pentru români; cota unic? de impozitare de 16%; TVA-ul nemodificat; nemajorarea contribu?iilor de asigur?ri sociale; men?inerea m?surii de neimpozitare a profitului reinvestit; lansarea, în form? nou?, a Programului „Rabla” – ?i a?i v?zut deja ce impact pozitiv are; Programul „Prima Cas?” relansat; Programul „Rena?terea satului românesc”, care vizeaz? construc?ia a 25.000 de locuin?e în mediul rural pentru speciali?ti, medici, cadre didactice, poli?i?ti, program care, de asemenea, va genera un efect în economie, atât pentru crearea de locuri de munc?, cât ?i pentru sprijinirea unor categorii sociale importante din mediul rural. De asemenea, schemele de ajutor de stat, de minimis, pe care le are la dispozi?ie Ministerul Finan?elor în vederea sprijinirii firmelor; Fondul de garantare ?i contragarantare pentru sprijinirea firmelor, care se afl? la Ministerul Economiei – sunt câteva m?suri care vin s? sprijine acest proces extrem de greu pe care îl avem ast?zi, pentru a dep??i perioada dificil? în care ne afl?m.
În privin?a ordonan?ei de urgen?? pe care am aprobat-o ast?zi, fac doar precizarea c? cei care vor fi angaja?i trebuie s? fie în eviden?ele agen?iilor de ?omaj cel pu?in trei luni de zile, iar cei care îi angajeaz?, patronii, trebuie s? îi men?in? pe o perioad? de 12 luni, în condi?iile în care ei vor beneficia de scutirea de contribu?ii sociale, pe o perioad? de 6 luni de zile. Pentru a evita hazardul moral, persoanele în cauz? nu trebuie s? fi avut în ultimele ?ase luni contract de munc? cu firma care angajeaz? pentru a preveni concedierea abuziv? de pe o zi pe alta ?i reîncadrarea lor în condi?iile acestei ordonan?e.
Este o m?sur? pe care o salut ?i îi mul?umesc ministrului Muncii, ministrului Finan?elor, celorlal?i colegi care au contribuit la elaborarea acestei ordonan?e. Este o dovad? a faptului c? acest Guvern are în permanen?? în aten?ie m?surile care vizeaz? sus?inerea locurilor de munc?.

23.02.2010. 15:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password