FINANTE/Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală în luna februarie 2009

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor si faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna februarie 2009, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj, au efectuat un num?r de 143 inspec?ii fiscale .

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 2.950 mii lei (din care: diferen?e de impozite, taxe si contribu?ii, în valoare de 2.016 mii lei ?i accesorii aferente acestora în valoare de 575 mii lei).

Deasemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 349 mii lei ?i a fost înaintat? organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor o sesizare penal? pentru un prejudiciu de 329 mii lei.

În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:
? construc?ii de cl?diri ?i lucr?ri de geniu;
? activitate de consultan?? pentru afaceri ?i management;
? telecomunica?ii;
? intermedieri în comer?ul cu produse diverse.

17.03.2009. 18:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password