FINANŢE / 143 inspecţii fiscale

Rezulatatele activit??ii de inspec?ie fiscal? realizat? de structurile cu atribu?ii de inspec?ie fiscal? din cadrul Direc?iei Generale a Finan?elor Publice (DGFP) Gorj ]n luna octombrie

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în luna octombrie 2008, structurile DGFP Gorj au efectuat 143 inspec?ii fiscale

Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidate sume suplimentare în valoare de 1.838 mii lei.

De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale în valoare de 230 mii lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor dou? sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 340 mii lei.

Cele mai mari deficien?e au fost constatate în urm?toarele domenii de activitate:
– recuperarea deseurilor ?i resturilor metalice reciclabile
– comer? cu ridicate al îmbr?c?mintei ?i înc?l??montei
– recuperarea materialelor reciclabile
– extrac?ia ?i prepararea c?rbunelui inferior.

10.11.2008. 13:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password