Finanţare pentru Poşta Română

Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare (BERD) va acorda Companiei Na?ionale Po?ta Român? un împrumut în valoare de 50 milioane euro pentru finan?area construc?iei în Bucure?ti a primului centru automatizat din ?ar? pentru sortarea trimiterilor po?tale ?i modernizarea centrului de sortare existent la Cluj-Napoca. Pân? la 20 milioane de euro din împrumut va fi sindicalizat cu b?nci comerciale.

Po?ta Român? va contribui la acest proiect cu 10 milioane de euro din surse proprii. Construc?ia de centre de sortare automatizat? constituie un element cheie în modernizarea Companiei Na?ionale Po?ta Român?, care întâmpin? concuren?? sporit? în urma liberaliz?rii pie?ei serviciilor po?tale, conform reglement?rilor Uniunii Europene. Compania prelucreaz? zilnic 2,2 milioane scrisori ?i peste 50 000 colete, dispunând de o re?ea care dep??e?te 7 100 puncte de lucru.

Pân? la sfâr?itul anului 2008, compania are exclusivitate pentru distribuirea trimiterilor po?tale cu o greutate maxim? de 50 de grame.

În paralel, compania are obliga?ia de a deservi toate destina?iile din ?ar? la acela?i nivel al pre?ului ?i calit??ii. În cazul altor servicii, cum ar fi cele de pe segmentul de curierat rapid, compania se confrunt? deja cu concuren?a operatorilor priva?i.

Modernizarea ?i restructurarea companiei este pe deplin agreat? de BERD.

20.06.2007. 23:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password