Finalişti în proiectul Europa CNE

În perioada 2 aprilie – 25 mai 2012, Consiliul Elevilor a oferit ?ansa unei excursii la Bruxelles pentru cele mai bune campanii desf??urate de elevi ?i membri ai Consiliului Elevilor pentru promovarea valorilor europene.
Membrii Consiliilor ?colare ale Elevilor trebuie sa î?i alc?tuiasc? o echipa de lucru, in care î?i pot include colegii, chiar daca ace?tia nu fac parte din Consiliul ?colar al Elevilor. Echipa trebuie sa realizeze o campanie de promovare a valorilor europene in liceul in care studiaz?.
La finalul competi?iei, membrii echipei care va realiza ?i va implementa cel mai creativ proiect de promovare a valorilor europene vor câ?tiga cate o excursie la sediul Parlamentului European de la Bruxelles.
În perioada 22-27 aprilie 2012 toate echipele înscrise în competi?ie ?i-au scris proiectul pentru trecerea în etapa urm?toare. Dintre echipele Gorjului, echipa Colegiului Na?ional „Spiru Haret”, Glasuri Pro-Europa, format? din Pre?edintele Consiliul ?colar al Elevilor, Alice Andreea Mare?i, Alexandra Sm?r?ndoiu ?i ?tefania M?nescu, este una dintre cele dou? echipe finaliste. Rezultatul a fost afi?at în data de 1 mai, moment din care ne-am început oficial campania.
Competi?ia este cu atât mai strâns? cu cât am r?mas în curs? numai 14 echipe. Ne propunem s? desf??ur?m fiecare activitate propus?, cu interviuri, filme, mese rotunde, concursuri ?i alte surprize conform proiectului redactat.
V? invit?m s? fi?i al?turi de noi în aceast? competi?ie nou? desf??urat? la noi în ?ar?, pentru ca fiecare s?-?i însu?easc? valorile europene ?i a ne putea face glasul auzit pân? la Bruxelles.

Alice Andreea Mare?i – Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean al Elevilor, Gorj

03.05.2012. 14:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password