Finala Cupei României la Fotbal marcată de incidente

Suporterii timi?oreni, nemul?umi?i de presta?ia echipei si de arbitraj, au început s? adreseze injurii ?i s? amenin?e cu acte de violen?? reprezentan?ii Poli?iei Comunitare din Tg- Jiu care asigurau m?surile de ordine în interiorul stadionului.

O parte dintre ace?ti suporteri au rupt gardul care delimiteaz? tribuna de terenul de joc, aruncând cu scaune, tubermane si fumigene spre terenul de joc ?i în poli?i?tii comunitari.

Doi suporteri din galeria timi?orean? au p?truns în suprafa?a de joc si unul in teren, moment în care jandarmii au intervenit imediat ?i i-au re?inut.
Datorita punerii in pericol a desf??ur?rii în siguran?? a competi?iei sportive ?i a agres?rii for?elor de la Poli?ia Comunitar? care asigurau ordinea interioara, jandarmii au intervenit în sectorul alocat galeriei timi?orene pentru evacuarea unei p?r?i a acesteia, interven?ie care s-a efectuat gradual cu respectarea procedurilor legale.

În urma acestei interven?ii a jandarmilor, a fost re?inut un grup de aproximativ 300 de persoane care a fost condus la sediul Inspectoratului de Politie al Jude?ului Gorj în vederea identific?rii ?i tragerii la r?spundere a acestora.
Cei doi suporteri care au p?truns în suprafa?a de joc, au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? in valoare de 1000 lei, fiecare precum si cu sanc?iunea contraven?ional? complementar? de interzicere a accesului la competi?iile si jocurile sportive pe o perioada de 2 ani, fiecare. Suporterul care a p?truns în teren a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? in valoare de 750 lei si cu sanc?iunea complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive pe o perioad? de 6 luni.


Patru suporteri clujeni au fost sanc?iona?i contraven?ional cu amend? în valoare total? de 1125 lei, pentru faptul c? la finalul meciului, au escaladat gardul de delimitare, fiindu-le aplicat? la fiecare ?i sanc?iunea complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive pe o perioad? de 6 luni.
Jandarmii, au aplicat în urma verific?rilor efectuate, un num?r de 233 sanc?iuni contraven?ionale în valoare total? de 68.510 lei, precum ?i un num?r de 62 sanc?iuni complementare de interzicere a accesului la competi?iile sportive pe perioade cuprinse între 6 luni ?i 2 ani.

14.06.2009. 22:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password