Filiala Oltenia a Asociaţiei de Luptă împotriva Bolii Parkinson, inaugurată la Târgu-Jiu

Pe 3 decembrie, cu prilejul Zilei Interna?ionale a Persoanelor cu Dizabilit??i, a fost anun?at? inaugurarea Filialei Oltenia a Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson, filial? care va func?iona la Târgu-Jiu. La lansare au luat parte Dan R?ican, pre?edintele Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson ?i Nicolae Dobrot?, pre?edintele noii filiale ?i personalit??i ale vie?ii politice ?i administrative a jude?ului Gorj. Evenimentul organizat de compania de comunicare medical? Houston NPA a fost g?zduit de Hotelul Brâncu?i din Târgu-Jiu. La conferin?a de lansare s-a discutat despre: rolul asocia?iei de pacien?i, problemele medico-sociale ale persoanelor cu boala Parkinson, accesul la tratament, încurajarea voluntariatului la nivelul comunit??ii locale, metode noi de diagnostic în boala Parkinson, importan?a unui program particularizat de kinetoterapie pentru pacien?ii cu boala Parkinson.

„Vrem s? fim un sprijin ?i un reprezentant al celor 72.000 de bolnavi cu maladia Parkinson din România. În acest moment, asocia?ia are peste 950 de membri, motiv pentru care am sim?it necesar? deschiderea de filiale locale. Prima filial? local? este cea din Oltenia. Îl cunosc foarte bine pe domnul Dobrot?, este un om foarte inimos, foarte dedicat muncii cu pacien?ii, a?a c?, la ini?iativa dânsului, am decis s? cre?m acest grup de suport pentru pacien?ii din Oltenia.” a m?rturisit Dan Raican, pre?edintele Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson, care a rostit, de asemenea, crezul asocia?iei: „Te po?i sim?i singur ?i dezn?d?jduit, ab?tut ?i trist, dar niciodat? învins. Po?i pierde, po?i gre?i, po?i suferi, dar nu te gândi s? abandonezi. Aminte?te-?i atunci când e nevoie c? e?ti puternic, c? sunt lucruri pe care nimeni nu le poate face mai bine decât tine. Strânge din din?i, spune-i copacului de lâng? tine ce te doare, înva?? de la el s? r?mâi în picioare ?i întoarce-te înapoi la via??.”

„Sper ca starea de s?n?tate s? îmi permit? s? m? implic cât mai mult în aceast? asocia?ie, sper s? facem numai lucruri bune pentru to?i pacien?ii cu boala Parkinson la nivelul Olteniei ?i rog toate asocia?iile de pacien?i de la nivelul Olteniei s? ne unim for?ele ?i s? fim o voce în România.” a precizat Nicolae Dobrot?, pre?edintele Filialei Oltenia a Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson.

„Sunt al?turi de Houston NPA în ceea ce reu?esc ei s? fac? pentru pacien?ii din România ?i din jude?ul Gorj. M? bucur foarte mult c? reu?im s? aducem oameni de valoare la Târgu-Jiu, cum este domnul R?ican, un om excep?ional. Voi fi al?turi de pacien?ii cu boala Parkinson, m? voi specializa în aceast? afec?iune, pentru c? îmi doresc s? lucrez cu ace?ti bolnavi. Îi mul?umesc din suflet lui Dan R?ican pentru ini?iativa de a aduce asocia?ia la Târgu-Jiu ?i îi doresc mult succes domnului Dobrot?.” a declarat ktp. Tiberiu T?taru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

„E un motiv de bucurie pentru noi c? municipiul Târgu-Jiu ?i jude?ul Gorj sunt gazda unui astfel de eveniment, ceea ce dovede?te înc? o dat? deschiderea pe care nu numai administra?ia jude?ean? sau administra?iile locale o au atunci când vine vorba de problemele semenilor no?tri, ci putem vorbi de deschiderea unor oameni de bine, deschiderea unor suflete care doresc s? sprijine segmente sociale sau segmente cu probleme medicale care nu-?i g?sesc sprijinul acolo unde ?i-ar dori.” sus?ine Ciprian Florescu, vicepre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj.

La conferin?? au participat, de asemenea, reprezentan?i ai structurilor administrative locale: Dr. Ana B?leanu, Pre?edinte Colegiul Medicilor Gorj, Dr. Daniel Bondoc, Pre?edinte CAS Gorj, Dr. Nicoleta Manu, manager Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu-Jiu, Dr. Mihai Moisescu, Pre?edintele Asocia?iei Medicilor de Familie Gorj, Dr. Eugenia Cristina C?liman, Director Medical Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu-Jiu. Totodat? ?i-au manifestat suportul fa?? de noua filial? a Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson reprezentan?i ai celorlalte asocia?ii de pacien?i din jude?ul Gorj.

Partenerii asocia?iei care au sus?inut lansarea noii filiale: Hotelul Brâncu?i din Târgu-Jiu, Centrul de Recuperare Larymed.

Despre Asocia?ia de Lupt? împotriva Bolii Parkinson:

Asocia?ia de Lupt? împotriva Bolii Parkinson este singura organiza?ie non-guvernamental? din România care ap?r? drepturile ?i interesele celor peste 72.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson la nivel na?ional. Proiectele Asocia?iei de Lupt? împotriva Bolii Parkinson urm?resc s? creeze o punte de leg?tur? între pacien?ii diagnostica?i cu boala Parkinson, familiile ?i îngrijitorii lor, membrii echipei medicale care se ocup? de tratarea acestei afec?iuni, autorit??ile din domeniul sanitar ?i jurnali?tii care acoper? subiecte de s?n?tate.

Obiectivele asocia?iei sunt:

• Informarea corect? a persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson privind accesul la tratament, navigarea în sistemul sanitar, drepturile medico-sociale ale pacien?ilor, cele mai recente nout??i ?tiin?ifice în domeniu;

• Încurajarea unei comunic?ri eficiente medic-pacient-îngrijitor;

• Sus?inerea intereselor pacien?ilor în fa?a autorit??ilor din domeniul s?n?t??ii;

• Sus?inerea dezvolt?rii profesionale a speciali?tilor în boala Parkinson la nivel na?ional; Crearea ?i dezvoltarea filialelor locale ?i a grupurilor de suport pentru pacien?i.

Datele de contact ale filialei Oltenia: Târgu-Jiu, Strada Minerilor, bloc 9, scara 2, et. 4, ap. 49, dobrotanicolae18@yahoo.com, 0768.931.791. Grupul de suport din cadrul filialei va func?iona la Centrul de Zi Christian din Târgu-Jiu.

03.12.2013. 18:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password