Festivalul Naţional de Epigramă “Glume la …Masa Tăcerii” /Târgu Jiu, 20-22.05.2010

Regulament
În cadrul manifest?rilor organizate cu prilejul “Zilelor Municipiului”, Consiliul Local, Prim?ria Târgu-Jiu, ?coala Popular? De Arte ?i Meserii Târgu Jiu, Societatea Umori?tilor Gorjeni ?i Cenaclul “Hohote” lanseaz? cea de a VII-a edi?ie a Festivalului Na?ional de Epigram? “Glume la…Masa T?cerii”. Pot participa umori?ti din toate ??rile române?ti de dincoace ?i de dincolo de Prut . În acest an umori?tii din Gorj particip?… la jurizare!
Concuren?ii vor trimite câte dou? epigrame la fiecare din temele:

1. Rug?ciune
2. Muza adormit?

Întrucât e posibil ca cele mai bune catrene s? fie selectate pentru a fi publicate într-un volum, organizatorii roag? participan?ii s? trimit? – în afar? de concurs – ?i (cel pu?in câte) un catren – madrigal cu tema : “Brâncu?i”
Materialele vor fi redactate pe calculator , cu caractere Times New Roman 14 , la 1,5 spa?iu, cu datele de identificare ale concurentului ( nume, prenume, adres?, tel. de contact, adres? mail) ?i vor fi trimise exclusiv pe internet pe adresa pannduru@yahoo.fr sau mdobreanu@gmail.com pân? la 10 mai 2010 ora 24.00 inclusiv.
Juriul va fi format din personalit??i locale ?i va acorda urm?toarele premii:

MARELE PREMIU “ADRIAN BECHERETE”
Premiul I – “ION C?N?VOIU”

Premiul II –“A.C.CALOTESCU-NEICU”
Premiul III – “STELIAN (BIC?) STERESCU

Juriul ?i organizatorii î?i rezerv? dreptul de a acorda mai multe premii ?i/sau de a nu acorda unul dintre premii (în func?ie de posibilit??i ?i de calitatea lucr?rilor).
Organizatorii consider? c? primesc din partea concuren?ilor drepturi depline asupra materialelor trimise la concurs, în sensul c? acestea vor putea fi publicate (cu specificarea numelui autorului) în publica?ii locale ?i regionale, precum ?i în antologii. Premian?ii vor fi anun?a?i în timp util despre data ?i locul unde trebuie (dac? vor ?i dac? pot) s? se prezinte.

Primarul municipiului Târgu-Jiu
Dr.ing. Florin Cârciumaru
Pre?edinte Cenaclu “Hohote
Grigore Marian Dobreanu

22.03.2010. 20:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password