Fără subvenţii la companiile de stat cu datorii mari la buget

Fondul Monetar Interna?ional (FMI) a cerut luni, 2 noiembrie, autorit??ilor române s? elimine subven?iile acordate companiilor de stat cu datorii mari la buget.

Vor mai exista subven?ii la Compania Na?ional? a Huilei(CNH), CFR Instrastructur? ?i CFR C?l?tori, potrivit secretarul de stat în Ministerul Economiei Tudor ?erban, dup? întâlnirea cu reprezentan?ii FMI.

Totodat?, ?erban a spus c? produc?torul de huil? CNH Petro?ani, ar putea fi închis sau privatizat, dac? nu se g?sesc solu?ii pentru salvarea companiei.
“Dar, ca s? nu le mai acord?m subven?ii, este necesar? m?rirea produc?iei, reducerea personalului ?i s? se concentreze numai pe minele care sunt eficiente”, a precizat secreatarul de stat, care a subliniat c? în acest an CNH va disponibiliza 600 de angaja?i, iar anul viitor alte 1.100 de persoane.

Joi, 5 noiembrie, autorit??ile române se întâlnesc din nou cu reprezentan?ii Fondului, care au cerut detalii despre programele de restructurare ?i reorganizare.

02.11.2009. 22:03


Emil 03.11.2009. 11:51

Florin 03.11.2009. 10:21

Dan 03.11.2009. 08:59

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password