FAPTE ANTISOCIALE DESCOPERITE DE JANDARMI

1. Jandarmii gorjeni au ac?ionat independent cât ?i în sistem integrat pe raza jude?ului Gorj, pentru asigurarea unui climat de siguran?? civic? ?i diminuarea fenomenului antisocial, în week-end, fiind constatate ?i sanc?ionate mai multe fapte ilicite. În data de 12.08.2012, pe timpul execut?rii unei ac?iuni de prevenire ?i combatere a furturilor de subansamble metalice, folosite în procesul tehnologic de produc?ie, pe raza municipiului Motru, jude?ul Gorj, echipajul de interven?ie condus de un subofi?er din cadrul Deta?amentului 5 jandarmi Motru, a surprins în flagrant pe numitul C. C. cu domiciliul comuna Bro?teni, jude?ul Mehedin?i, în timp ce sustr?gea subansamble metalice.
În conformitate cu prevederile art. 214 Cod de Procedur? Penal?, persoanei în cauz? i-au fost întocmite actele premerg?toare sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de furt calificat, conform art. 208-209 Cod Penal.
În aceea?i zi un echipaj de jandarmi condus de un ofi?er din cadrul Compartimentului Prevenirea ?i Combaterea Faptelor Antisociale, pe timpul execut?rii unei misiuni în târgul auto din municipiului Târgu Jiu, jude?ul Gorj, au depistat pe numi?ii M. I. în vârst? de 36 ani cu domiciliul în comuna Bîlteni, jude?ul Gorj, I. F. în vârst? de 35 ?i I.C. în vârst? de 47 ani, ambii cu domiciliul în ora?ul Bumbe?ti Jiu, jude?ul Gorj,în timp ce comercializau în diferite puncte ale târgului auto fonograme care nu prezentau marcaj holografic sau jachet? de prezentare a operelor muzicale/filmelor.
În conformitate cu prevederile art. 214 Cod de Procedur? Penal?, persoanelor în cauz? li s-au întocmit actele de constatare, sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de de?inere de m?rfuri pirat ?i comunicare public? de muzic? ambiental? de pe CD – uri piratate, fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 1396, alin. 2 din Legea 8/1996 cu modific?rile ?i comple?rile ulterioare.
Dosarele au fost înaintate unit??ilor de parchet competente, în vederea continu?rii cercet?rilor ?i atribuirii num?rului unic de înregistrare.
2. În perioada de referin?? au fost constatate ?i aplicate un num?r de 55 sanc?iuni contraven?ionale, valoarea amenzilor fiind de peste 9300 lei.
M?SURI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE CU OCAZIA DESF??UR?RII MANIFESTA?IILOR CULTURALE ?I RELIGIOASE
3. Jandarmi împreun? cu lucr?tori de poli?ie din cadrul I.P.J.Gorj vor asigura m?suri de ordine public?, atât în ziua de 15.08.2012, la M?n?stirile Tismana ?i Polovragi unde se vor desf??ura manifesta?ii religioase (slujbe) cu prilejul s?rb?torii ,, Adormirea Maicii Domnului”, cât ?i în perioada 14-15.08.2012, când pe raza localit??ii Tismana se desf??oar? ample manifest?ri cultural-artistice (dansuri ?i cântece populare sus?inute de soli?ti vocali, soli?ti instrumentali ?i ansambluri populare) cu prilejul bâlciului anual, la care particip? un num?r mare de persoane, atât din jude?ul Gorj, cât ?i din jude?ele limitrofe.

13.08.2012. 11:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password