Familia Vişoianu a stors complexurile energetice gorjene de zeci de milioane de euro

visoi1Desi, oficial, candidatul portocaliu Corneliu Vi?oianu nu mai are leg?turi cu sutele de miliarde stoarse din energia jude?ului, so?ia sa, Daniela, este managerul unui SRL care este suspectat c? spal? bani pentru un offshore din Hong Kong.

Firma condus? de c?tre Daniela Vi?oianu a cump?rat pân? în martie anul trecut energie de la CE Rovinari cu un pre? sub cel de produc?ie, conducerile celor dou? termocentrale primind chiar recomand?ri, de la Marin Condescu, în schimbul p?cii sociale, de a încheia, cu Arelco ?i Energy Holding, contracte pe termen lung, pân? în anul 2013, prin negociere direct?.

Corneliu Vi?oianu, candidatul PD-L, pe Colegiul 5, pentru un mandat de deputat, a fost ?i el general manager al uneia din firmele „b?ie?ilor de?tepti” care au f?cut afaceri cu energie de la complexurile energetice Rovinari ?i Turceni, este personajul care a lansat gogoa?a electoral? privind construirea unei termocentrale în Gorj.

Corneliu Vi?oianu, a ap?rut pentru prima dat? în Gorj, de mân? cu Marin Condescu, ca ?i consultant al grupului de investitori despre care se spune c? va realiza termocentrala de la S?rd?ne?ti-Plop?oru. La desemnarea candida?ilor democrat-liberali pentru alegerile parlamentare un rol hot?râtor l-a avut Condescu, tartorele mineritului impunându-?i doi lideri de sindicat pe listele portocaliilor dar ?i pe Vi?oianu, pionul prietenului s?u, bossul de la Energy Holding, Bogdan Buz?ianu.

De altfel, Vi?oianu a fost numit în 2006 general manager la Energy Consult, o alt? firm? a lui Buz?ianu, dup? ce în 2004, cei doi, se ocupaser? de campania electoral? a lui Dinu Patriciu prin firma B&C Consulting (ini?ialele numelor Bogdan ?i Corneliu). Candidatul PD-L este asociat unic la aceast? firm? îns?, din 2004 nu a mai depus situa?ii financiare pentru aceasta. Curios este faptul c? de?i s-au ocupat de campania electoral? a PNL Prahova, cifra de afaceri a firmei pentru acel an, dep??e?te cu pu?in un miliard de lei vechi, iar profitul 390 de milioane. O alt? firm? la care Vi?oianu de?ine 11 % este Delta Club SRL. Societatea a avut anul trecut o cifr? de afaceri de trei miliarde de lei vechi din activit??i de turism. Familia Vi?oianu de?ine, în jude?ul Dâmbovi?a, 4800 mp de teren ?i o cas? de vacan??, iar în Bucure?ti, patru apartamente. Candidatul portocaliu st? destul de bine ?i la capitolul investi?ii: are împrumuta?i la persoane fizice ?i juridice 20.000 de euro ?i un miliard de lei vechi, iar alte 12.000 de euro au fost investi?i în ceasuri, bijuterii ?i tablouri. Aproape 300 de milioane de lei vechi a scos Vi?oianu numai din vânzarea unor ac?iuni prin BVB, pe care le de?inea la Oltchim ?i Banca Transilvania. Veniturile familiei Vi?oianu au fost, anul trecut, de aproximativ 1,7 miliarde de lei vechi, mare parte din acestea fiind realizate de Daniela Vi?oianu.

So?ia e manager, urc? offshorul pân’ la cer…

So?ia candidatului PD-L câ?tig? aproape 100 de milioane de lei vechi lunar din func?ia de manager a firmei Arelco Distribu?ie SRL. Firma face parte din grupul societ??ilor care au tranzac?ionat energie de la Complexul Energetic Rovinari. SRL-ul bucure?tean a încheiat un contract p?gubos pentru CE Rovinari, cump?rând o bun? perioad? energie la un pre? de 104 lei,mai mic decât cel de produc?ie, 112 lei, îns?, în martie anul trecut, pre?ul de achizi?ie a fost renegociat ?i s-a evitat astfel crearea unui prejudiciu de peste 200 de miliarde complexului.

Arelco nu a desf??urat nicio activitate de la înfiin?are, iar în 2006, odat? cu încheierea contractului cu CE Rovinari, cu doar doi angaja?i, a avut o cifr? de afaceri de peste 790 de miliarde de lei vechi (aproape 22 de milioane de euro) ?i un profit de numai 47 de milioane de lei vechi. Renegocierea contractului, la începutul lui 2007, a redus la jum?tate cifra de afaceri a societ??ii, 395 de miliarde de lei vechi (11 milioane de euro), iar în acel an Arelco a înregistrat pierderi.

Dar cine crede?i c? ar pl?ti un salariu de o sut? de milioane de lei lunar unui manager neperformant, în condi?iile în care firma înregistreaz? pierderi? Unele surse afirm? c? Arelco Distribu?ie, societatea al c?rei manager este so?ia lui Corneliu Vi?oianu, ar fi suspectat? de sp?lare de bani.

Suspiciunile par a se confirma având în vedere c? asocia?ii SRL-ului, care are un capital social de numai dou? milioane de lei vechi, sunt: Cristian Daniel Cornelius Pop, un cet??ean român, în vârst? de 34 de ani, cu domiciliul în Stuttgart, Germania, cu 5 % ?i SC SHANGHAI POWER COMPANY LIMITED, un offshor cu sediul în Hong Kong, China, cu 95%.

În timpul campaniei electorale, Daniela Vi?oianu a fost deseori v?zut?, al?turi de so?ul s?u, „candindatul”, prin localit??ile care fac parte din colegiul electoral 5, scriind apoi impresiile de c?l?torie pe blogul de campanie.

Material preluat
din Scandal de Gorj

25.11.2008. 20:42


Cetatean 26.11.2008. 14:28

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password