F.S.L.I. nu acceptă umilirea cadrelor didactice

Pre?edintele Federa?iei Sindicatelor Libere din Înv???mânt, Aurel Cornea, reprezentând Confedera?ia Sindicatelor Democratice din România, a decis s? se retrag? de la negocierile cu reprezentan?ii Guvernului, privind Legea de salarizare unitar? în sistemul bugetar.
Nu accept?m negocierile în care reprezentan?ii Executivului nu respect? principiul privind echivalarea func?iilor în sistemul public, principiu elementar în actul normativ, care ar trebui s? ofere o salarizare unitar? ?i corect? a salaria?ilor de la stat ?i care a fost asumat atât de premierul Emil Boc, cât ?i de fostul prim ministru C?lin Popescu T?riceanu. Acordarea coeficientului maxim de 4,4 unui profesor de grad didactic I, cu 40 de ani vechime, situeaz? înv???mântul preuniversitar în zona inferioar? a grilei unice de salarizare, fapt neacceptat de federa?ia noastr?.
F.S.L.I. a cerut modificarea acestei grile ?i acordarea coeficientului 7 pentru aceast? func?ie, pentru a recunoa?te, astfel, adev?rata valoare a unui profesor cu o astfel de experien?? ?i preg?tire profesional?. Nu putem accepta ca înv???mântul s? fie tratat din nou cu dispre? de reprezentan?ii Guvernului.
F.S.L.I. a decis s? participe la urm?toarele discu?ii pe legea de salarizare unitar? în sistemul bugetar, doar în condi?iile în care reprezentan?ii Executivului accept? renegocierea coeficien?ilor de salarizare pentru sistemul de educa?ie.

26.09.2010. 21:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password