F.S.L.I./Coaliţia de guvernare amanetează viitorul României!

Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt î?i exprim? indignarea fa?? de decizia coali?iei de guvern?mânt ?i a Executivului privind adoptarea Legii educa?iei na?ionale prin asumarea r?spunderii. Asemenea trocuri politice f?cute în cadrul coali?iei aflate la putere demonstreaz? lipsa de interes pentru asigurarea unui viitor mai bun elevilor no?tri ?i, implicit României. Remarc?m, astfel graba prin care se dore?te punerea în aplicare a unor legi care s? deserveasc? propriile interese. Ignorarea societ??ii civile arat? c? acest Guvern mimeaz? dialogul social ?i dispre?uie?te întreaga societate, iar m?surile luate sunt dictatoriale.
Reamintim Guvernului c? aceast? lege, de maxim? importan?? pentru România, este o lege organic? ?i nu poate fi adoptat? prin asumarea r?spunderii, ci doar prin votul majorit??ii absolute a parlamentarilor. A?adar, prima lec?ie pe care guvernan?ii o predau prin aceast? lege, este tocmai cea a înc?lc?rii legisla?iei române?ti.
Totodat?, Guvernul uit? faptul c? prin asumarea r?spunderii, transform? acest document într-o simpl? bucat? de hârtie, care va fi modificat ori de câte ori un partid politic aflat la guvernare, va dori acest lucru.
Deznod?mântul va fi unul singur: genera?iile de elevi vor fi doar simpli cobai, pe care fiecare ministru al Educa?iei va face în continuare experimente. Nu accept?m ca elevi no?tri s? fie astfel batjocori?i ?i cerem pe aceast? cale Guvernului s? adopte Legea educa?iei na?ionale doar prin votul în Parlament.

Pre?edinte,
Aurel Cornea

12.10.2010. 12:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password