F.S.L.I./Apel către învăţătoarea Cristina Anghel

Biroul Operativ al Federa?iei Sindicatelor Libere din Înv???mânt, în numele celor aproximativ 200 de mii de membri de sindicat, îi transmite înv???toarei Cristina Anghel sprijinul, admira?ia ?i mul?umirile pentru sacrificiul pe care îl face.
Cu toat? afec?iunea o rug?m s? renun?e la aceast? form? extrem? de protest care îi pune via?a în pericol. Este un sacrificiu suprem ?i nu e drept ca distinsa doamn? s? ia doar pe umerii s?i povara problemelor ?i a nedrept??ilor care exist? în sistemul de înv???mânt. Ceea ce Cristina Anghel a reu?it s? fac? este un semnal pentru noi to?i, dar ?i o lec?ie. Doamna înv???toare este un exemplu de demnitate ?i de for?? ?i o rug?m s? ni se al?ture la toate ac?iunile pe care federa?ia le va organiza în aceast? perioad?.
Este foarte important ca atunci când ducem o lupt? s? fim uni?i, s? ne putem baza unul pe cel?lalt, astfel încât s? avem sor?i de izbând?. Îns??i doamna înv???toare, Cristina Anghel, a declarat c? un singur creion se rupe u?or, dar un m?nunchi întreg nu se frânge. Solidaritatea în aceste vremuri poate deveni cea mai bun? arm? în lupta pentru dreptate.
Mesajul F.S.L.I. îi va fi transmis Cristinei Anghel, ast?zi, de c?tre o delega?ie a federa?iei, în speran?a c? doamna înv???toare va pune cap?t grevei foamei.

Pre?edinte,
Aurel Cornea

20.10.2010. 21:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password