F.S.L.I./Actuala putere a îngenuncheat Curtea Constituţională

Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt este profund dezam?git? de decizia Cur?ii Constitu?ionale a României, prin care Guvernul poate continua procedurile de angajare a r?spunderii privind Legea Educa?iei Na?ionale. Tindem s? credem c? interferen?ele politicului ?i a intereselor coali?iei de guvern?mânt au avut efect ?i asupra judecatei de la CCR.
Este revolt?tor, descurajant ?i sfid?tor s? constat?m c? într-un stat care se pretinde a fi unul de drept s? nu mai existe separa?ia puterilor în stat, iar clasa politic? aflat? la conducerea ??rii s? instaureze un regim al dictaturii.
F.S.L.I. î?i men?ine punctul de vedere ?i cere autorit??ilor Statului s? promoveze LEN doar dup? ce actul normativ va fi suspus dezbaterii ?i în Senatul României, Camer? decizional? pentru adoptarea acestei legi. LEN este o lege de importan?? major?, care trebuie bine fundamentat?, înainte ca ea s? fie pus? în aplicare. Guvernan?ii uit? c? aceast? lege î?i va produce efectele asupra unui num?r mare de români, reprezentând cadrele didactice, elevii ?i p?rin?ii.
“Circul pe marginea modului în care trebuie s? fie promovat? aceast? lege ne determin? s? credem c? am ajuns cu to?ii b?taia de joc a unui grup de politicieni, orbi?i de interesele meschine. Pentru ace?ti oameni exist? doar o singur? lozinc?: Dup? noi, potopul! Ceea ce s-a întâmplat ast?zi demonstreaz?, din p?cate, c? ?i forul suprem care trebuie s? vegheze la aplicarea corect? a legii în România, Curtea Constitu?ional?, este compromis.”

Simion Hancescu, pre?edinte FSLI
Marilena Gheorghi??, Departament Comunicare FSLI

25.11.2010. 08:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password