Exporturile din ianuarie au însumat 3,7 miliarde de euro şi importurile 4 miliarde

Deficitul comercial FOB-CIF a fost, în ianuarie 2013, de peste 1,311 miliarde lei (300,8 milioane euro), mai mic cu 681,4 milioane lei (159,4 milioane euro) fa?? de cel înregistrat în luna ianuarie 2012, conform datelor publicate mar?i de Institutul Na?ional de Statistic?.
În prima lun? a anului, potrivit estim?rilor preliminare ale Institutului Na?ional de Statistic?, exporturile FOB au însumat 16,307 miliarde lei (peste 3,699 miliarde euro), iar importurile CIF au însumat circa 17,619 miliarde lei (4 miliarde euro).

Comparativ cu ianuarie 2012, exporturile au crescut cu 7,9% la valori exprimate în lei (6,1% la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 3% la valori exprimate în lei (1,3% la valori exprimate în euro). Fa?? de luna decembrie 2012, exporturile au crescut cu 15,4% la valori exprimate în lei (18% la valori exprimate în euro), iar importurile au sc?zut cu 2,8% la valori exprimate în lei (0,7% la valori exprimate în euro).

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în ianuarie 2013 a fost de 11,504 miliarde lei (2,627 miliarde euro) la expedieri ?i de 13,091 miliarde lei (2,989 miliarde milioane euro) la introduceri, reprezentând 71% din total exporturi ?i 74,7% din total importuri.

În ceea ce prive?te valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri, aceasta a fost în ianuarie 2013 de 4,8 miliarde lei (1,073 miliarde euro) la exporturi ?i de 4,528 miliarde lei (1,011 miliarde euro) la importuri, reprezentând 29% din total exporturi ?i 25,3% din total importuri.

În luna ianuarie 2013, ponderi importante în structura exporturilor ?i importurilor sunt de?inute de grupele de produse: ma?ini ?i echipamente de transport (41,7% la export ?i 35,4% la import) ?i alte produse manufacturate (34,3% la export ?i respectiv 29,5% la import).

Comisia Na?ional? de Prognoz? estimeaz? c? România va înregistra anul acesta un deficit comercial de 10,835 miliarde euro, exporturile fiind estimate la 46,715 miliarde euro, iar importurile CIF la 57,550 miliarde euro.

12.03.2013. 12:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password