Există un protocol între PSD şi PDL Gorj de împărţire a funcţiilor


PSD ?i PDL Gorj au un protocol semnat pentru împ?r?irea func?iilor de conducere din jude?, de?i negocierile dintre cele dou? partide r?mân blocate. Surse din rândul ambelor filiale au confirmat faptul c? un astfel de protocol a fost semnat cu dou? s?pt?mâni în urm?, cu pu?in timp înainte ca social-democra?ii s? anun?e c? se ridic? de la masa negocierilor.

Senatorul PDL Ion Ru?e?, membru în comisia de negociere dintre cele dou? partide, sus?ine c? protocolul poate fi chiar pus în aplicare, în ciuda faptului c? PSD s-a retras de la discu?ii. Acesta spune c? între cele dou? partide mai r?m?seser? de împ?r?it posturile de conducere de la nivelul administra?iilor financiare, ale spitalelor ?i ocoalelor silvice din jude?.

Deputatul PSD Mugurel Surup?ceanu, ?i el membru în comisia de negociere, confirm? par?ial existen?a unui protocol semnat cu organiza?ia jude?ean? a PDL Gorj. Acesta afirm?, la fel ca Ru?e?, c? cele dou? partide mai aveau de negociat posturile din e?alonul 2 ?i 3 de la nivel de jude?. Surup?ceanu afirm? îns? c? protocolul semnat stipuleaz? principii generale de lucru ?i nu o împ?r?ire final? a posturilor de conducere.

Numirea directorilor generali în minerit ?i energie s-a f?cut de c?tre ministrul economiei Adriean Videanu cu acceptul liderilor PSD Gorj. Senatorul PDL Ion Ru?e? a participat la ultima rund? de negocieri purtat? de cele dou? filiale în biroul ministrului economiei ?i afirm? c? Videanu a declarat cu aceast? ocazie c? a f?cut numirile respective cu acceptul lui Florin Cârciumaru ?i Victor Ponta.

Ru?e? spune c? cei doi social-democra?i au fost prezen?i la discu?iile respective ?i nu au negat afirma?iile lui Videanu. Senatorul afirm? c?, în acest context, nu în?elege ce nemul?umiri mai au liderii PSD Gorj pentru a cere în continuare schimbarea directorilor generali numi?i recent în posturi. Parlamentarul democrat-liberal sus?ine c? social-democra?ii nu renun?? la solicit?rile respective din cauza orgoliilor existente între ei.

Deputatul Victor Ponta afirm? îns? c? el nu ?i-a dat un astfel de accept ?i spune c? singurul accept pe care Adriean Videanu l-a primit pentru numirea directorilor generali a venit de la liderul sindical Marin Condescu. Ponta precizeaz? c?, în opinia sa, senatorul Ion Ru?e?, fost lider sindical în minerit, nu în?elege faptul c? „politica este altceva decât datul cu târn?copul”. Mai mult, deputatul spune c? nu a stat la discu?ii cu senatorul PDL întrucât consider? „o pierdere de timp” o astfel de discu?ie.G.C.

28.01.2009. 09:09


un om angajat la stat 31.01.2009. 09:27

APOLITIC 31.01.2009. 09:12

PSD-ist 28.01.2009. 19:33

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password