“Excepţia” lui Mantog se judecă azi la Curtea Constituţională

Curtea Constitu?ional? judec? ast?zi excep?ia de neconstitu?ionalitate formulat? de Ionel Man?og, în dosarul „str?muta?ilor de lux”, în care este acuzat de fapte de corup?ie, conform site-ului institu?iei.

În urm? cu ?apte luni, judec?torii Tribunalului Sibiu au decis s? suspende, pentru a doua oar?, dosarul de corup?ie în care este judecat democrat-liberalul, Ionel Man?og ?i social-democratul Ion Vulpe, ?i s?-l trimit? Cur?ii Constitu?ionale pentru judecarea excep?iilor invocate.
Dosarul a mai fost suspendat ?i trimis la Curtea Constitu?ional? în urm? cu doi ani, dup? o solicitare a inculpatului Ion Vulpe. Atunci, magistra?ii Cur?ii au decis c? excep?iile de neconstitu?ionalitate nu se confirm? ?i au retirmis cauza la Tirbunalul Sibiu pentru judecarea de fond.

Confrom rechizitoriului, în perioada iunie-octombrie 2002, inculpa?ii Man?og Ionel ?i Vulpe Ion, directori în cadrul CNLO, profitând de func?iile de?inute, au cump?rat la pre?uri modice de la persoane despre care ?tiau c? urmeaz? s? fie str?mutate din cauza lucr?rilor miniere prev?zute în planurile de produc?ie ?i investi?ii de la CNLO. În schimbul acestor case, care aveau s? fie demolate din cauza exploat?rilor miniere Ro?ia, Rovinari ?i Jil?, cei doi inculpa?i au cerut s? le fie construite, din fondurile CNLO, vile de lux în cartierul Prim?verii din municipiul Târgu Jiu.

04.11.2010. 11:14


Roxana 04.11.2010. 16:41

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password