Examen medical pentru reînnoirea permisului de conducere

Examen medical pentru reînnoirea permisului de conducere
Noul Cod Rutier intr? în vigoare din 19 ianuarie, când reînnoirea permiselor de conducere va fi posibil? numai în urma unui control medical. Acest control este pl?tit din buzunarul aplicantului.

Acest control se va efectua numai în centrele medicale, policlinicile ?i spitalele care au contract cu sistemul de asigur?ri.

În primul rând, iat? lista de documente necesare la reînnoirea permisului de conducere:

– actul de identitate (original ?i copie);
– vechiul permis de conducere (original ?i copie);
– chitan?a care atest? plata contravalorii permisului de conducere – 68 lei (se poate pl?ti la CEC);
– fi?? medical?-tip din care s? rezulte ca sunte?i apt pentru a conduce.

Reînnoirea permisului în cazul conduc?torilor auto din grupa 1 (categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 ?i BE) este posibil? numai dac?:

– conduc?torul auto are un bun sim? al vederii;
– conduc?torul auto are un bun sim? al auzului;
– conduc?torul auto nu sufer? de tulbur?ri grave ale ritmului cardiac sau de angin? pectoral? de repaus sau la emo?ie;
– conduc?torul auto nu prezint? afec?iuni sau anormalit??i ale aparatului locomotor care fac periculoas? conducerea unui autovehicul;
– conduc?torul auto care sufer? de diabet în?elege riscurile bolii ?i este capabil s? ?in? sub control episoadele de criz?;
– conduc?torul auto nu are afec?iuni neurologice grave, retard psihic sever, probleme comportamentale grave, tulbur?ri mentale grave, traume;
– conduc?torul auto nu este dependent de alcool, droguri;
– conduc?torul auto nu sufer? de insuficien?? renal? grav? (în acest caz, se poate reînnoi permisul cu ajutorul unui aviz medical autorizat).

Reînnoirea permisului în cazul conduc?torilor auto din grupa 2 (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ?i D1E) este posibil? numai dac?:

– conduc?torul auto îndepline?te toate condi?iile impuse ?oferilor din grupa 1;
– conduc?torul auto nu sufer? de sensibilitate la contraste ?i nu sufer? de diplopie;
– conduc?torul auto care a suferit de afec?iuni neurologice a avut cel pu?in 10 ani
f?r? crize ?i f?r? administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic;
– conduc?torul auto nu sufer? de insuficien?? renal? grav? ireversibil? (excep?ie fac cazurile excep?ionale justificate în mod corespunz?tor printr-un aviz medical autorizat).

08.01.2013. 13:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password