Evaziuni fiscale de sute de mii de lei

Garda Financiara Gorj a descoperit

Comisarii G?rzii Financiare Gorj au întreprins in perioada 22 – 28 septembrie a.c. ac?iuni de control la un num?r de 58 agen?i economici, din care un num?r de 44 au fost sanc?iona?i cu amenzi contraven?ionale totalizând 97.100 lei ?i confisc?ri de bunuri ?i sume în valoare de 32.139 lei, totalul amenzilor aplicate ?i al sumelor de bani supuse confisc?rii în aceast? perioad? fiind de 129.239 lei RON (peste 1,2 miliarde lei vechi). S-a luat m?sura încas?rii ?i vir?rii sumelor stabilite, încasându-se în perioada de referin?? suma de 135.201 lei din amenzile aplicate ?i confisc?rile dispuse. Au fost întocmite trei acte de sesizare penal? pentru infrac?iuni de evaziune fiscal?, prejudiciul total fiind de 299.958 lei RON.

Facturi nereale

În urma verific?rilor efectuate la o firm? din Târgu Jiu s-a constatat c? acesta a emis în perioada septembrie 2007 – februarie 2008, un num?r de 139 facturi fiscale care nu reflect? tranzac?ii reale, fiind emise doar pentru a da posibilitatea firmelor beneficiare s? se acopere cu facturi fiscale de provenien?? marf? sau materiale. Pentru m?rfurile înscrise în facturi, nu existau documente legale privind provenien?a ?i intrarea în gestiune, ?i acestea nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei.

Prin neînregistrarea în contabilitate a acestor tranzac?ii ?i prin punerea în circula?ie a acestor facturi care nu reflect? opera?iuni reale, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în sum? de 182.925 lei, întocmindu-se act de sesizare penal? urmând ca cercet?rile s? fie continuate la firmele beneficiare ale acestor facturi nereale.

Facturi în alb

În eviden?ele contabile ale unei societ??i comerciale cu sediul în Târgu Jiu aferente perioadei decembrie 2007 – iulie 2008, au fost identificate un num?r de 66 facturi fiscale emise în numele a 8 societ??i comerciale care nu func?ioneaz? la sediul social declarat, nu au declarat la organele fiscale activit??ile desf??urate sau sunt declarate firme inactive fiscal. În urma verific?rilor efectuate s-a dovedit c? formularele de facturi fiscale emise în numele celor opt societ??i circulau de fapt în alb, ?tampilate cu numele societ??ilor, fiind scrise de diferite persoane ce nu au leg?tur? cu societ??ile care apar a fi emitente.

S-a estimat c? numai pentru perioada decembrie 2007 – iulie 2008 s-a creat un prejudiciu de 84.683 lei bugetului de stat, întocmindu-se act de sesizare.

F?r? case de marcat

O societate comercial? care a avut activitatea suspendat? pe o perioad? de trei luni de zile pentru neutilizarea aparatului de marcat fiscal din dotare, nu a respectat decizia de suspendare ?i a continuat s? func?ioneze, efectuând acte de comer? ?i realizând în aceast? perioad? venituri de 10.333 lei. S-a dispus sanc?ionarea contraven?ional? cu amend? de 8.000 lei ?i confiscarea veniturilor realizate în perioada de suspendare.

O alt? societate comercial? a fost identificat? func?ionând f?r? cas? de marcat electronic? fiscal?, pe lâng? amenda contraven?ional? de 8.000 lei dispunându-se ?i sistarea activit??ii punctului de lucru pân? la dotarea cu aparat de marcat.

01.10.2008. 08:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password