EVALUAREA stării de sănătate până la 31 ianuarie 2009

Programul na?ional privind evaluarea st?rii de s?n?tate a popula?iei în asisten?? medical? primar? se prelunge?te pân? la data de 31 ianuarie 2009. Totodat? perioada de decontare a serviciilor în cadrul programului va fi pân? la data de 31 martie 2009, decizia a fost luat? de Guvernul.

Totodat?, Guvernul a decis ca taloanele necesare pentru prezentarea la medicul de familie, restituite sau nedistribuite popula?iei, s? fie arhivate de c?tre casele de asigur?ri de s?n?tate. La expirarea perioadei de arhivare stabilit? în condi?iile legii, acestea vor fi distruse.

Guvernul a decis ?i ca acele contracte încheiate între Ministerul S?n?t??ii ?i unit??ile aflate în coordonarea sau autoritatea sa, precum ?i contractele pentru produsele ?i serviciile necesare realiz?rii activit??ilor din unele programe na?ionale de s?n?tate pentru care ministerul organizeaz? licita?ii la nivel na?ional, vor fi atribuite de compartimentul intern pentru achizitii publice. Dup? atribuire, monitorizarea ?i derularea contractelor se va realiza de c?tre Agen?ia Na?ional? pentru Programe de S?n?tate.

Programul de Evaluare a St?rii de S?n?tate a Popula?iei a început la 1 iulie 2007. S-a estimat c? suma necesar? derul?rii acestui program este de circa 300 milioane euro.

14.01.2009. 03:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password