Este Condescu „tunul lui Ivan“, pe care Băsescu îl îndreaptă spre Gorj?


Plecarea lui Marin Condescu din via?a sindical? ?i mi?carea sportiv? din Gorj pare s? fie doar o retragere strategic?, dup? p?rerea unora.
Cel pu?in a?a sus?in anumite surse care vehiculeaz? scenarii tocmai bune pentru realizarea unor filme care s? se bat? la Oscar.
Era de a?teptat ca odat? cu mazilirea lui Condescu din mi?carea sindical? ?i alungarea sa de la echipa de fotbal Pandurii Târgu-Jiu du?manii lui Marin s? aib? lini?te ?i s? nu-i mai acorde acestuia niciun fel de aten?ie, îns? lucrurile nu stau deloc a?a. De ce oare?…

Sunt mul?i „b?ie?i de?tep?i“ care sus?in c? Marin Condescu tocmai acum î?i intr? în pâine ?i c? va crea multe probleme celor care nu l-au mai acceptat în Gorj. Prin plecarea sa spre Craiova, Condescu ?i cei care îl sus?in nu ar fi c?utat decât s?-?i determine adversarii din Gorj s? mearg? pentru „a plânge la mormânt str?in“.

În decursul anilor au fost destule voci care au spus r?spicat c? fostul lider sindical este omul lui Traian B?sescu, deci are, implicit, în spate, o structur? puternic? a serviciilor secrete…

Am fost invitat în ultimele luni de mai multe ori la o emisiune pe teme sportive realizat? de C?t?lin Pas?re la „Radio Accent“, unde am sus?inut c? echipa de fotbal Universitatea Craiova este un imens burete electoral de care caut? s? profite din plin primarul Olgu?a Vasilescu ?i, implicit PSD-ul. Ipoteza mi-a fost înt?rit? de Mihai Prunariu, vicepre?edinte PSD Gorj, dar, mai întâi de toate, director al CS Pandurii Târgu-Jiu, club cu performan?e extraordinare. Prunariu, ca un bun manager de sport ?i bun politician, a declarat zilele trecute c? Marin Condescu a mers la Craiova în scop electoral pentru a atrage sus?in?tori forma?iunii politice coordonat? din umbr? de Traian B?sescu, pe numele sa Mi?carea Popular?.

Nu ne oprim aici ?i mergem mai departe îndruma?i de ?oaptele „b?ie?ilor de?tep?i“… În Gorj se preg?te?te ceva, pentru c? prea mult? letargie a fost pe aici ?i Condescu (eventual, B?sescu) se poate folosi de acest lucru. Poli?ia pare s? fie deja a doua sau a treia mân?, pentru c? se va lucra direct cu DNA central ?i servicii de informa?ii. Cei care doresc „s? destind? atmosfera de la Gorj“ pot avea un argument solid în fa?a unor plângeri de h?r?uire adresate forurilor europene… DNA GORJ NU A FINALIZAT NICIUN DOSAR DE CORUP?IE DE CÂND EXIST?, fapt care o s? fie moneda forte a celor ce doresc „relaxarea de la Gorj“.

Sursele noastre ne spun c? balamucul iscat prin Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu ?i faptul c? se împrosp?teaz? corpul de procurori ?i judec?tori, în vreme ce unii dintre ace?tia din urm? au fost ademeni?i „muncitore?te“ c?tre ANAF, iar acolo ?i-au dat seama c? au luat o mare leap?? sunt semne… În urm? cu ani de zile, MARIN CONDESCU DECLARA ÎN UNA DIN PU?INELE CONFERIN?E DE PRES? SUS?INUTE C? PERSOANA CARE NU ARE UN PLAN DE REZERV? ESTE UN OM PROST! Oare Mititelu a fost convins în doar patru-cinci zile s? devin? prieten cu Marin Condescu pe care, pân? acum, îl înjura pe unde apuca? Greu de crezut!

• Comentariile din ziare, motiv de autosesizare pentru organele abilitate?

Condescu ?i oamenii s?i ?tiu multe dintre ho?iile care s-au petrecut în sistemul energetic ?i minier. Tocmai de aceea, sim?indu-se tr?da?i, ace?tia s? încep? s? „dea din cas?“ la foc automat. Pe site-urile unor publica?ii apar tot mai des am?nunte despre ho?iile ce se petrec în carierele din Gorj, sunt nominalizate cu nume ?i prenume, cu subiect ?i predicat persoane ce-?i ridic? vile având ca „salahori“ subordona?i din CEO. Mai mult decât atât se vorbe?te la milimetru despre anumite furturi, ceea ce pare curios. S? fie unele dintre aceste comentarii motive tocmai bune pentru anchetatorii de la Bucure?ti s? se autosesizeze? Comentariile în cauz? sunt postate cu un scop bine definit? R?mâne de v?zut!

• Contraatac? Ciurel ?i C?linoiu?

C? tot vorbeam de post?ri, c? tot povesteam despre avalan?a de comentarii pe site-urile ziarelor (toat? povestea seam?n? teribil cu avalan?a de turi?ti sovietici în România în 1989) o postare a unui „cititor“ al unui ziar local suna cam a?a: „Ce c?uta C?linoiu cu Ciurel la Izvoare?“ O banal? întrebare î?i po?i spune, îns?, la doar o zi tot în presa local? apare informa?ia c? pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion Colinoiu, ?i Lauren?iu Ciurel au luat leg?tura cu primarul Craiovei, Olgu?a Vasilescu, pentru ca Olgu?a s? fac? tot posibilul pentru a-l opri pe Condescu în tentativa sa de la Craiova. De ce oare? S? fi mers C?linoiu cu Ciurel la Craiova? Una peste alta, este clar c? sunt destui care vor ca Marin Condescu s? dispar? definitiv, semn c? se tem ?i se preg?te?te o execu?ie precum cea din 25 decembrie 1989, în urma c?reia o gr?mad? de nemernicii au r?mas îngropate. Rezit? M?rin sau „i se umple“ gura cu ??rân??

P.S. Expresia „tunul lui Ivan“ provine de la b?trânii care m-au crescut într-un sat din Oltenia. Ace?tia fuseser? pe frontul din r?s?rit ?i povesteau, cu groaz?, c? nu ?tiau cum s? se bage, precum cârti?ele, sub p?mânt când începeau ru?ii s? trag? „cu tunul lui Ivan“ care arunca proiectile aproape pe metru p?trat. În sine era vorba de simplele lansatoare de rachete de azi.

• Aurel M?CE?ANU

31.01.2014. 23:04


durii 06.02.2014. 21:59

B.?. 01.02.2014. 21:42

JEAN 01.02.2014. 21:25

somn usor 01.02.2014. 21:11

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password