Epidemie a „bolii Gică Popescu“ la Pandurii?

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU

Am a?teptat s? treac? ceva vreme pentru a se a?eza, cât de cât, apele în cazul oamenilor de fotbal condamna?i la ani grei de închisoare.
La cald, mai toat? lumea era înfierbântat? ?i ori se vorbea cu sufletul ori frustrarea î?i avea spa?iu nelimitat în paginile ziarelor sau la orele de maxim? audien??.
Am urm?rit interesat cum ni?te oameni (a?a li se spune ?i lor) începuser? s? b?zneasc? pe la televizor,
cerând gra?ierea lui Gic? Popescu, sub pretext c? el a fost un mare fotbalist.
Nu-mi venea s? cred ochilor ?i, totu?i, am avut r?bdarea s? nu intru în rândul celor care se reped s?-?i dea cu p?rerea, dorind s? demonstreze c? ei ?i numai ei au dreptate. S-au f?cut adev?rate presiuni mediatice la cel mai înalt nivel pentru a se ob?ine eliberarea lui Popescu. Dac? vrei s? crezi c? tr?ie?ti într-o lume normal? nu ai cum s? nu te temi de o astfel de situa?ie…

Gic? Popescu… Un om, un fotbalist care la Craiova a anun?at revolu?ia ce urma s? vin?. Pu?ini ?tiu c? Popescu a ?inut mor?i? s? evolueze o bun? perioad? cu num?rul 9 pe tricou, pentru c? îl adora pe C?m?taru. Cu tân?rul Gic? Popescu în teren, Craiova fotbalistic? ?i Oltenia spiritual? p?rea s? renasc? mai ceva ca dup? un Cenaclu al lui Adrian P?unescu. „Cât e Gic? c?pitan/Noi b?tem ?i pe Milan!“ Ei, bine, asta scandau zecile de mii de olteni care se întorseser? pe „Central“ ?i lozinca respectiv? s-a propagat în toat? Oltenia, în ciuda unui sistem care î?i aroga, abuziv, echipele Steaua ?i Dinamo, iar Steaua tocmai fusese umilit? de Milan. Oltenii vedeau rena?terea ?i libertatea prin Gic? Popescu ?i genera?ia sa.

Anii au trecut (nu mul?i) ?i Gic? Popescu era singurul juc?tor care refuzase Steaua ?i Dinamo, dar tribunele din Bucure?ti îi strigau numele. Mai aproape de Dumnezeu decât atât nu ai cum s? fii, chiar dac? Gic? ai ajuns s? fii c?pitanul Barcelonei, s? câ?tigi Cupa Cupelor ?i Cupa UEFA. Gic?, atunci când oamenii din satul t?u î?i strig? numele e?ti în Rai, e?ti în paradis, dar tu ai vrut mai mult… Oltenii au început s? te urasc? în momentul în care ai mers la Dinamo, sf?tuit de aceia?i fra?i Becali…
Eu nu te-am condamnat pentru c? te-am considerat un profesionist ?i de la Dinamo ai reu?it s? mai prinzi vreo dou? transferuri pe afar?. Ei, bine, Gic? ast?zi te condamn, pentru c? îmi dau seama cine te schimbase atât de tare: banii! Nu mai erai olteanul simplu care fugise din c?t?nie de Steaua pentru Craiova sa drag?, erai un alerg?tor de curs? lung? în maratonul milionarilor. Mul?i fotbali?ti nu câ?tigaser? banii t?i, dar ?i-au respectat oamenii ?ia din sat c?rora le datorau atâtea. Tu, nu!

Stau ?i m? întreb de ce Gic? Popescu nu a fost arestat în momentul în care se plimba cu valiza plin? cu un milion de dolari prin Bucure?ti. Stau ?i m? întreb de ce unii ziari?ti nu l-au f?cut praf pe Popescu mai devreme… Piese de fotbali?ti precum Dobrin ?i Balaci au fost de atâtea ori jigni?i pentru c? le pl?cea s? mai întârzie la un ?pri?. Gic?, p?catul e omenesc, via?a este pentru a fi tr?it?, despre Dobrin ?i Balaci se va vorbi la superlativ, spunându-se c? au fost fotbali?ti fantastici care ?tiau s? se bucure cu prietenii, dar despre tine, Gic?, genera?iile viitoare o s? spun? c? ai fost un fotbalist avar, un pu?c?ria?. Din be?ie te treze?ti, Gic?, dar ho?ia nu se iart? niciodat?!

?i-ai tr?dat Oltenia care a stat în genunchi la picioarele tale ?i, mai grav, ai n?ruit visele atâtor ?i atâtor copii care când vedeau imagini cu tine începeau s? tr?iasc? aievea sentimente de nedescris. De ce, Gic?? Cu ce drept mai îndr?znesc unii s?-?i cear? eliberarea?

Privind situa?ia lui Gic? Popescu nu pot s?-i uit nici pe ei mei, ca brazii, de la Pandurii Târgu-Jiu… De mai bine de un an privesc în ochii multora ?i v?d c? la unii începe s? se instaureze „boala“ Gic? Popescu. Dragii mei, mai ave?i timp s? v? vindeca?i, dar pentru asta uita?i-v? bine în oglind? ?i c?uta?i s? r?spunde?i la ultima întrebare: Dac? nu existau anumite persoane „printre care“ ?i Marin Condescu domniile voastre era?i vreodat? juc?tori de Divizia A? Sau mari ?efi?

05.04.2014. 21:32


Gica 10.04.2014. 19:47

vio 07.04.2014. 23:40

JEAN 06.04.2014. 15:33

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password