Emil Boc: ‘’Până la această oră nu am primit niciun fel de propunere din partea partenerilor, nici cu privire la un nou ministru de Interne, nici cu privire la un interimar din rândul miniştrilor PSD.’’


‘’Voi face o scurt? declara?ie de pres? pe tema remanierii guvernamentale. Am informat ?i consultat ieri Coali?ia cu privire la propunerea de remaniere din func?ie a ministrului de Interne.
Tot ieri, potrivit Protocolului de func?ionare a Coali?iei ?i Constitu?iei, am solicitat PSD-ului un nou nume pentru func?ia de ministru de Interne.

Am solicitat ca acest lucru s? se fac? pân? ast?zi, pentru a putea face pre?edintelui României propunerea pentru noul ministru de Interne.
În aceast? diminea??, la ora 8.30, am solicitat conducerii PSD-ului ca, în condi?iile în care nu au nominalizat un nume pentru func?ia de ministru de Interne, s? îmi propun? din rândul mini?trilor PSD un interimar pentru func?ia de ministru de Interne ?i vice-premier pân? când PSD-ul va decide ce persoan? va nominaliza pentru func?ia de ministru de Interne. Pân? la aceast? or? nu am primit niciun fel de propunere din partea partenerilor, nici cu privire la un nou ministru de Interne, nici cu privire la un interimar din rândul mini?trilor PSD.

În aceste condi?ii, dup? ora 13.00 voi înainta pre?edintelui României propunerea de remaniere din func?ie a ministrului de Interne, a?teptând ca partenerii de la PSD s? ne propun? pân? atunci, din rândul mini?trilor PSD, un nume pentru asigurarea interimatului la MAI.
Fac aceast? precizare pentru a elimina orice suspiciune care s-a creat în ultima vreme cu privire la faptul c? PDL î?i dore?te acest minister pentru a frauda alegerile sau pentru a organiza alte ac?iuni de acest fel.
Vreau s? fiu foarte clar ?i r?spicat. Acest minister, potrivit Protocolului, apar?ine PSD-ului. Primul-ministru are dreptul, potrivit Constitu?iei ?i Protocolului, s? propun? revocarea din func?ie ?i remanierea unui ministru, inclusiv a ministrului de Interne. Dac? partenerii de la PSD doresc aceast? Coali?ie, atunci ei fie îmi propun un nou ministru, fie îmi propun din rândul mini?trilor PSD un interimar pentru ocuparea acestei pozi?ii pân? când vom desemna o persoan? în mod oficial.
V? mul?umesc.’’

29.09.2009. 11:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password