Eliberări si numiri din functii

Primul-ministru Victor Ponta a semnat o serie de numiri în func?ie a unor secretari de stat, respectiv în func?ii publice din categoria înal?ilor func?ionari publici:
-Liviu Voinea – secretar de stat la Ministerul Finan?elor Publice;
-Claudiu Doltu – secretar de stat la Ministerul Finan?elor Publice;
-Dan T?taru –secretar de stat pentru rela?ia cu Parlamentul, informare public? ?i cre?terea calit??ii vie?ii personalului la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale;
-Alexandru R?zvan Cotovelea –secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene;
-Stoica Ion- secretar general al Ministerului Administra?iei ?i Internelor.

Primul-ministru Victor Ponta a semnat o serie de decizii privind eliberarea din func?ii a unor secretari de stat, respectiv din func?ii publice din categoria înal?ilor func?ionari publici:
-Drago? Doro? –secretar de stat la Ministerului Finan?elor Publice;
-Mihai Vasile-Ozunu din func?ia de secretar de stat pentru rela?ia cu Parlamentul, informare public? ?i cre?terea calit??ii vie?ii personalului la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale;
-C?t?lin Teodor V?tafu –secretar de stat la Ministerului Afacerilor Europene;
-Manuela Irina P?tr??coiu din func?ia de Secretar general al Ministerului Finan?elor Publice;
Deciziile primului-ministru intr? în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial al României.

15.05.2012. 15:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password