Elevii din Gorj luptă pentru premiile concursului ECOlimpiada elevilor

Proiectul educa?ional ECOlimpiada elevilor, derulat de Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Educa?iei Na?ionale, s-a desf??urat în primul semestru al anului ?colar 2012-2013, implicând 15.600 de elevi, din 161 de ?coli, din 23 de jude?e. Încurajarea elevilor ?i recunoa?terea celor mai bune lucr?ri se realizeaz? pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro, pân? în 10 februarie.

La nivel na?ional, elevii din cele 161 de ?coli înscrise în concurs au realizat compuneri în care au dezvoltat creativ ideile desprinse din auxiliarul curricular „Înv???m s? recicl?m ambalajele!”, pe care l-au studiat al?turi de înv???torii lor. Din fiecare clas? participant?, înv???torii au ales cea mai potrivit? compunere, conform regulamentului, care s? participe în concurs, competi?ia desf??urându-se acum între 600 de elevi din toat? ?ara.

Etapa de votare este important? în calculul final al punctajului (15% din nota final?) ?i, de aceea, copiii au mare nevoie de sus?inerea comunit??ii. În afar? de punctele ob?inute prin vot, ?colile vor primi ?i punctaje oferite de reprezentan?i ai Ministerului Educa?iei Na?ionale, precum ?i de reprezentan?i ai Eco-Rom Ambalaje. La final, compunerile câ?tig?toare vor fi premiate cu aparatur? multimedia (tablet? PC, camer? foto digital?, MP4 Player). De asemenea, clasa ?i înv???torul de unde provine elevul câ?tig?tor vor fi premia?i.

ECOlimpiada elevilor este un demers complet, desf??urat la nivel na?ional, care integreaz? dou? componente. Prima component? este cea didactic?, aceasta urm?rind educarea elevilor ?i stimularea interesului lor fa?? de procesul de colectare selectiv?, ca mijloc de prezervare a mediului. Cea de-a doua component? a proiectului const? într-un concurs pentru elevi, având ca scop dinamizarea procesului de înv??are prin stimularea competitivit??ii la nivel ?colar, local ?i na?ional.

Manualul a fost realizat de Eco-Rom Ambalaje, cu sprijinul Ministerului Educa?iei Na?ionale, fiind o ini?iativ? gândit? ca material ajut?tor atât pentru elevi, cât ?i pentru profesori. Auxiliarul este înso?it de un ghid de predare pentru cadrele didactice, propunând o serie de sarcini tematice foarte practice. Manualul este disponibil atât în limba român?, cât ?i în limba maghiar?, într-un format modern ?i prietenos, prezentând no?iuni ?i situa?ii actuale, pe în?elesul elevilor de clasele a III-a ?i a IV-a.

Proiectul se desf??oar? în unit??ile de înv???mânt selec?ionate cu ajutorul Inspectoratelor ?colare Jude?ene, din urm?toarele jude?e: Bucure?ti, Arge?, Arad, Bac?u, Bra?ov, Cluj, Constan?a, Covasna, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomi?a, Ia?i, Maramure?, Mure?, Neam?, Prahova, Satu Mare, S?laj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vrancea.
www.colecteazaselectiv.ro

05.02.2013. 15:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password