Elevii de altă credinţă, pândiţi de Mitropolie

Doamne fereste! Probabil c? a?a exclam? suflarea public? atunci când aude de isprava Mitropoliei, care “face numai lucruri dumnezeiesti, nicidecum discriminari sau ilegalitati.” Si toate acestea nu ar putea fi f?cute dac? nu ar exista ?i un trimis, nu al Domului, ci al Inspectoratului Scolar Judetean Gorj.

Asadar, se ia una bucat? proaspat? de inspector de religie, angajat al ISJ, acesta trimite c?tre toate cadrele didactice din jude? un fel de ordin, iar Mitropolia asteapt? s? vad? câ?i elevi sunt “compatibili” ?i cine ?i-a permis s? se abat? de la dogma crestin-ortodoxa. ?i s? nu v? gândi?i c? mesajul a fost transmis în mare taina, ci direct prin intermediul site-ului institutiei de înv???mânt.

„Va rog ca p?n? la 15 februarie s? îmi trimite?i situa?ia din unit??ile de învatamant unde preda?i cu urmatoarele:

situa?ia cultelor neoprotestante în ?coala,
num?rul familiilor eterodoxe din localitatea respectiv? ?i dac? acestea dispun de cas? de rugaciune,
numele pastorului, felul ?i frecven?a activit??ilor prozelitiste si implicarea preotului paroh în rela?ia cu ?coala ?i în activitatea de combatere a acestui fenomen. Eu voi trimite Mitropoliei situatia pe care o voi primi, de aceea va rog sa respecta?i termenul ?i rog seriozitate!”
, se arat? în solicitarea lui Stefan V?tafu.

Pe limba “mai putin ortodoxa”, angaja?ii un?i pe func?ii divine la Mitropolie au solicitat executantului din Gorj s? colecteze impetuos cat mai multe informa?ii cu privire la apartenenta religioasa a elevilor, dar si a familiilor acestora.

De asemenea, în mesajul transmis prin inspectorul de religie, Stefan V?tafu este precizat, negru pe alb, c? trebuie raportat celor de “SUS” ?i eforurile pe care le fac preo?ii pentru a combate “fenomenul”. Partea urât? tocmai acum apare. Mai exist?, îns? legi ?i pe lumea aceasta, nu numai în via?a de apoi, a?a c? dac? verific?m legalitatea acestei “rug?minte”, undeva lucrurile se împotmolesc.

Conform Legii Cultelor (nr. 489/2006),“este interzis? prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenenta la culte, cu exceptia desf??ur?rii lucr?rilor de recensamânt na?ional aprobat prin lege sau in situa?ia în care persoana vizata ?i-a dat, in mod expres, consim??mântul pentru aceasta” (art. 5, alin.5) ?i“este interzis? obligarea persoanelor s? i?i men?ioneze religia, în orice rela?ie cu autorit??ile publice sau cu persoanele juridice de drept privat”(art. 5, alin. 6).

Nu Dumnezeu ne îndeamn? s? min?im

Acum nu putem avea preten?ia c? toat? lumea s? citeasca legea, dar se ?tie c? minciuna face parte din p?catele ce nu trebuie înc?lcate. De p?cat ?tia, cu siguran??, ?i inspectorul de religie de la ISJ Gorj, îns? de Legea Cultelor nu putem fi la fel de siguri.

Pan? la urm?, îndeplinea ni?te ordine care, spune el, nu erau r?u inten?ionate, ci datele legate de natura religioasa a copiilor, ar fi fost folosite pentru a nu se face discriminari fata de cei care nu apartin credintei ortodoxe. Mai mult decât atât, Stefan Vatafu sus?ine ca Mitropolia ar sprijini ac?iunile întreprinse în ?coli de c?tre elevii vizati.

Una peste alta, Dumnezeu cu mila! ?tim cu to?ii care este realitatea. Multi dintre profesorii de religie care au fost delegati de Vatafu s? afle câ?i scolari sunt “incompatibili”, sunt si preoti. Ce nu putem intelege este ce legatur? are binefacerea cu combatera “fenomenului”.

R.C.

04.06.2014. 13:44


popescu adrian 17.06.2014. 17:02

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password