Elevi şi jurnalişti din Gorj în prima excursie pe poteca tematic-educativă „Poveştile Pădurii”

30 de elevi din municipiul Târgu Jiu, reprezentan?i ai oficialit??ilor locale, ai comunit??ilor din zon? ?i jurnali?ti sunt a?tepta?i s? participe la prima excursie pe poteca “Pove?tile P?durii”. Traseul este realizat de c?tre Asocia?ia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Administra?ia Parcului Na?ional Defileul Jiului (APNDJ) în cadrul proiectului „Pove?tile P?durii in PNDJ pentru comunit??ile locale”, finan?at de MOL România ?i Funda?ia Pentru Parteneriat.

Punctul de plecare pe poteca “Pove?tile P?durii” se afl? în dreptul g?rii Meri, pe partea dreapt? a sensului de mers spre Petro?ani, iar cele 10 puncte de oprire de pe traseu ofer? informa?ii inedite despre Defileul Jiului: elemente de flor? ?i faun?, legaturile dintre acestea, precum ?i interac?iunea în mod tradi?ional a comunit??ilor locale cu natura. Poteca tematic-educativ? se adreseaz? în special copiilor din clasele IV-VI, îns? toate categoriile de vârst? sunt bine-venite s? descopere minun??iile Defileului Jiului. Astfel, poteca deschide numeroase oportunit??i de colaborare cu ?colile din zon? ?i cu diferite organiza?ii din comunit??ile locale adiacente Parcului.

Fiecare panou explicativ de pe poteca „Pove?tile P?durii” incit? la cunoa?tere ?i aduce un plus de vizibilitate Parcului Na?ional Defileul Jiului, atât în rândul comunit??ii locale, cât ?i în rândul vizitatorilor. Informa?iile sunt redate într-un limbaj atractiv ?i cu o grafic? deosebit?, iar 6 dintre panouri con?in desene ale copiilor ce au fost selectate în urma concursului de desen realizat în prim?vara acestui an în cadrul ?colii Generale „Alexandru ?tefulescu” din Târgu Jiu. Vizitatorii au la dispozi?ie ?i o bro?ur? explicativ?, ce con?ine harta detaliat? a traseului ?i informa?iile necesare organiz?rii unei vizite pe poteca tematic? „Pove?tile P?durii”.

„Defileul Jiului este utilizat în momentul de fa?? doar ca loc de tranzit (DN 66 si calea ferat? transcarpatic?) sau de exploatare a resurselor subterane ?i hidrologice. Acest traseu tematic-educativ va fi o modalitate a PNDJ de a ar?ta vizitatorilor ?i comunit??ilor locale o parte din valorile pentru care a fost declarat ?i ofer? posibilit??i concrete de realizare a lec?iilor în natur?, sus?inând eforturile Administra?iei Parcului Na?ional Defileul Jiului de con?tientizare ?i de înt?rire a rela?iei cu comunit??ile locale”, a declarat Bogdan Papuc, coordonatorul proiectului.

19.11.2010. 13:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password