Elena Udrea: 3 milioane de apartamente ar trebui reabilitate

Guvernul are in lucru un proiect prin care se vor acorda garan?ii de stat asocia?iilor de proprietari care vor s?-?i fac? reabilitarea termic? ?i nu au bani.

Elena Udrea:’Având în vedere c? în România sunt aproximativ 3 milioane de apartamente care ar trebui s? fie reabilitate. Având în vedere c? a?a cum este legea acum, ?i anume reabilitarea se face cu cofinan?are de la bugetul Ministerului Dezvolt?rii ?i Turismului – 50%, de la bugetul autorit??ii publice locale, deci prim?ria local? – 37 ?i 20% – participarea proprietarilor, asocia?iilor de proprietari. Deci, dac? gândim în raport de bugetele ministerului ?i prim?riei, 3 milioane de apartamente, probabil c? putem s? reabilit?m în 100 de ani. Sigur, dac? economia va merge extraordinar de bine ?i vom aloca ?i mai mul?i bani acestui program, probabil c? reducem la 50 de ani. Tot este foarte mult, a?a c? încerc?m s? g?sim solu?ii alternative. La propunerea constructorilor, ne-am gândit ?i la aceast? variant?, dar este o variant? care este doar de lucru acum – o s? vedem în ce m?sur? este ?i posibil? – în care s? se ofere, s? se creeze un credit pentru proprietarii care î?i doresc s? fac? reabilitare; un credit care s? aib? condi?ii atractive pentru cei care ar apela la el. Dac? ne raport?m la aceste standarde, în mod normal, pentru un apartament, reabilitarea termic? nu ar trebui s? dep??easc?, poate s? fie mai mare sau mai mic?, cu termopan sau nu – poate c? sunt mul?i proprietari care ?i-au f?cut înlocuirea tâmpl?riei înainte de reabilitare -, dar, în mare, ar trebui s? ajung? la 3000 de euro. Deci ne-am gândit c? poate fi util pentru cei care doresc s?-?i fac? aceast? reabilitare apelând la un credit ca statul s? sprijine creditarea unor astfel de programe derulate chiar de c?tre proprietari. Dar doar se discut? ?i pe m?sur? ce vom vedea dac? este ?i posibil, o s? v? anun??m.

(…) Tocmai ca statul s? sprijine reabilitarea cât mai multor apartamente, având în vedere c? în acest moment atât poate s? fac? – noi putem s? facem cam 20-30 de mii de apartamente pe an – sprijinul pe care l-ar acorda statul ar fi tocmai în a crea un astfel de produs, un instrument de creditare care s? fie accesibil celor care doresc s?-?i fac? reabilitarea pe bani lor ?i, neavând surse financiare, sunt de acord s? apeleze la un credit. De foarte multe ori, proprietarii, cei care pl?tesc 20%, au reclamat faptul c? acea cot? de 20% este echivalentul, aproape echivalentul lucr?rii în totalitate pe un apartament similar contractat direct de c?tre Asocia?ia de Proprietari, care î?i face reabilitarea pe bani ei. Sunt cazuri în care Asocia?iile de Proprietari reclam? faptul c? lucr?rile de reabilitare termic? contractate prin prim?rii sunt mult mai scumpe decât lucr?rile de reabilitate termic? contractate direct de c?tre Asocia?ie cu constructorul. ?i noi sigur c? putem g?si o justificare foarte u?or, fiind vorba de bani publici suntem mult mai genero?i atunci când mergem la o licita?ie. Asta ar fi una din reclama?ii. O alt? reclama?ie, pe care a?i v?zut-o de atâtea ori la televizor, este aceea c? dup? ce se ajunge la o în?elegere cu o autoritate public? local? pe un pre? care ar trebui s? fie pl?tit de c?tre proprietar sau de c?tre Asocia?ia de proprietari, se vine cu o solicitare de majorare a acestei particip?rii. De foarte multe ori, majorarea este mai mult chiar decât ar costa dac? proprietarul ?i-ar face singur reabilitarea.

15.04.2010. 10:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password