Electra şI Energetica blocate până la învestirea unui nou Guvern

Proiectul de hot?râre privind constituirea celor dou? companii energetice, Electra ?i Energetica, nu a primit avizul Ministerului Jisti?iei deoarece s-a considerat c? înfiin?area acestor entit??i presupune o politic? nou?, care nu poate fi promovat? de c?tre Executivul demis, conform ministrului Economiei.

“Guvernul nu a aprobat, miercuri, hot?rârea privind înfiin?area companiilor energetice,
deoarece nu a avut avizul Ministerului Justi?iei, de politic? nou?”, a declarat agen?iei
MEDIAFAX ministrul Economiei, Adriean Videanu, la finalul ?edin?ei de guvern.

Potrivit Constitu?iei, pân? la depunerea jur?mântului de c?tre membrii noului Guvern,
Cabinetul al c?rui mandat a încetat ca urmare a retragerii de c?tre Parlament a încrederii
acordate îndepline?te numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice.
În acela?i timp, legea de organizare ?i func?ionare a guvernului prevede c?, în cazul
încet?rii mandatului sau, în condi?iile prev?zute de Constitu?ie, pân? la depunerea
jur?mântului de c?tre membrii noului Guvern, Executivul continu? s? îndeplineasc? numai
actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor
publice, f?r? a promova politici noi. În aceast? perioad? Guvernul nu poate emite
ordonan?e ?i nu poate ini?ia proiecte de lege.

Înfiin?area celor dou? companii a fost preg?tit? ini?ial de Ministerul Economiei sub forma
unei ordonan?e de urgen??, act normativ transformat îns? ulterior în proiect de hot?râre ?i
preg?tit pentru ?edin?a de miercuri, în condi?iile în care Guvernul, demis de Parlament, nu
mai poate adopta ordonan?e de urgen??.

29.10.2009. 19:04


DANIEL 04.11.2009. 02:14

Minerul 30.10.2009. 17:40

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password