Ecologizare la Muşeteşti

Asocia?ia Regionala pentru Dezvoltare Rurala in colaborare cu Agentia pentru Protectia Mediului Gorj si parteneriat cu Scoala Generala Musetesti, Asociatia Libera Initiativa si Antreprenoriat Tismana A.L.I.A.T. a desf??urat o ampla actiune de mediu, numita „Ai grij? de tine, ai grij? de natur?” în comuna Mu?ete?ti în data de 8 iunie 2009.

Deschiderea ac?iunii a fost un real succes, catalogat? chiar de c?tre Directorul Agen?iei pentru Protec?ia mediului, Gheorghe Fometescu, care a sus?inut urm?toarele; „Mul?umim ARDR pentru aceast? ini?iativ? instituit? in parteneriat cu ?coala Generala Mu?ete?ti ?i cu Sprijinul Prim?riei Mu?ete?ti, considerând necesar? con?tientizarea elevilor despre reciclarea selectiv? (adic? plasticul, hârtia, sticla si cutiile de aluminiu, fiecare in saci diferi?i), amintind ?i de faptul c?, cu cat reciclarea selectiva este f?cut? mai cu responsabilitate cu atât mai mult se vor putea valorifica de?eurile adunate în urma acestei campanii la un centru de colectare din Tg-Jiu.”

Primarul comunei Mu?ete?ti a l?udat aceasta ini?iativ? a ARDR-ului luându-si angajamentul unui sprijin pe viitor ?i la alte ac?iuni de acest gen chiar ?i de o amploare mai mare. Sprijinul prim?riei a constat în delegarea unor responsabili din cadrul prim?riei pentru colectarea sacilor de la punctele formate de-a lungul comunei, punerea la dispozi?ie a sacilor necesarii colect?rii ?i a mânu?ilor de protec?ie cat si a unei ma?ini a serviciului de salubrizare.
Dl. primar reamintind elevilor ca Mu?ete?ti este un sat european ?i consider? c? trebuie tratat ca atare de c?tre membrii comunit??ii precum ?i de ceilal?i voluntari din cadrul proiectului ACTYVE.

Directorul ?colii, P?s?toiu Gheorghe, a mul?umit implic?rii ALIAT la apelul ini?iativei ARDR, cat ?i voluntarilor.
Fiind organizatorul acestei ac?iuni, Dl. director P?s?toiu Gheorghe a implicat toate clasele, dirigin?i ?i profesori, formând mai multe echipe responsabile de ecologizarea întregii comune, facilitând transportul cu microbuzul ?colii a echipelor în zonele care necesitau o ac?iune de ecologizare.
La finalul ac?iunii a înmânat premii tuturor echipelor de elevii, constând în tricouri purtând inscrip?ia acestei ac?iuni „Ai Grija de Tine, Ai grija de Natura (Mu?ete?ti 08 – 11 iunie), finan?ate de c?tre ARDR.

Voluntari europeni implica?i in aceasta ac?iune au prezentat prin intermediul unei prezent?ri video, un material care a avut menirea de a con?tientiza importan?a protec?iei mediului înconjur?tor, valorizarea importan?ei apelor curate, precedat de o punere in scena a unei scurte scenete cu specific protec?iei mediului. Toate aceste materiale foto-video, cat ?i sceneta prezentat?, au fost realizate împreuna cu to?i elevii ?colii fiind implica?ii în mod direct chiar din prima zi a ac?iunii, 08 iunie.

Presedintele ARDR , Tomoniu Antonio impreuna cu presedintele A.L.I.A.T Caprita Daniel au tinut sa multumeasca elevilor si tuturor institutiilor publice implicate in aceasta actiune pentru deschiderea totala la astfel de actiuni asigurand autoritatile locale ca ARDR prin proiectele strategice viitoare vor continua dezvoltarea socio-economica in comuna Musetesti.

Aceasta ac?iunea a constat în ecologizarea comunei Musetesti, ac?iune la care au participat un num?r de 80 elevi împ?r?i?i in mai multe grupe de la ?coala General? Musetesti, 15 voluntari din cadrul proiectului European de Voluntariat “A.C.T.Y.V.E. – Active Citizenship, Tolerance and Youth Volunteership in Europe” si implementat de c?tre Asociatia Regional? pentru Dezvoltare Rural?, Târgu Jiu, Gorj, aceasta actiune sa bucura si de sprijinul A.L.I.A.T. De asemenea prin intermediul acestei campanii se urmareste cresterea con?tientizarii popula?iei asupra importan?ei conservarii biodiversit??ii.

Aceast? ac?iune face parte din activit??ile educative extracuriculare pentru cet??enie activ? din cadrul proiectului European de Voluntariat “A.C.T.Y.V.E. derulate de catre voluntari din Caucaz, si Uniunea European?.

Proiectul ACTYVE — reprezinta un Proiect European de Voluntariat avand ca scop cresterea responsabilitatii autoritatilor locale si incurajarea participarii tinerilor in viata comunitatii. Proiectul are o dimensiune si o complexitate considerabil?, implicând 14 organizatii nonguvernamentale si 16 tineri voluntari din Caucaz si Uniunea European?. Proiectul se deruleaz? în România, Judetul Gorj, pe o perioad? de un sase luni de zile, începand cu 1 decembrie 2008 pân? la 01 Septembrie 2009, perioada ce include etapele de preg?tire, derulare a activit?tii de voluntariat si evaluarea si raportarea proiectului.

Proiectul este finantat din fonduri acordate de c?tre Comisia European? prin programul Tineret in Actiune , aprobat, gestionat si monitorizat de c?tre ANPCDEFP – Agentia National? pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Form?rii Profesionale, departamentul Program Tineret in Actiune – http://www.anpcdefp.ro/ .

Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala sustine activitati de mediu promovand dezvoltarea durabila prin conservarea resurelor naturale actuale astfel incat generatiile viitoare sa se bucure de acestea, deviza noastra este „CU NOI VIITORUL ESTE MAI aproape”.

11.06.2009. 23:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password