Echipa “Let`s Do It, Romania!” a început cartarea naţională!

Pe data de 18 iunie s-a dat startul cart?rii pentru “Let`s Do It, Romania!”, edi?ia 2011! În aproape toate jude?ele au avut loc deja conferin?e de lansare ale proiectului ?i de deschidere a cart?rii. Cartarea va avea loc în perioada 18 iunie – 4 septembrie, iar calendarul complet al ac?iunilor este disponibil pe site-ul proiectului.

Cartarea presupune determinarea mormanelor de de?euri din arealele naturale ?i stabilirea coordonatelor acestora cu ajutorul GPS-ului, informa?iile fiind ulterior înc?rcate într-un soft special. Obiectivul final al cartarii este Harta De?eurilor, instrumentul cheie pentru organizarea voluntarilor pentru ziua de cur??enie. Harta De?eurilor va sta la baza Registrului Na?ional al De?eurilor, gândit ca un instrument de monitorizare a zonelor cu probleme din România, util pentru autorit??i ?i organizatori.

Noutatea principal? din acest an este reprezentat? de noul sistem de cartare, care va fi bazat de data aceasta pe “zone de cartare”, de aproximativ 3×3 km fiecare (numite ?i griduri). Fiecare voluntar care se înscrie pentru cartare î?i va alege zone de cartare proprii, iar raportarea se va face înc?rcând pe intranetul proiectului informa?iile de pe teren. Noul sistem permite calcularea procentajului cartat din fiecare jude?, dar ?i alocarea resurselor în zonele cu probabilitatea cea mai mare de a exista gunoi.
Procesul de cartare se desf??oar? astfel:
1. voluntarii se înscriu pentru cartare pe site-ul www.letsdoitromania.ro, unde î?i creeaz? un cont;
2. dupa ce se logheaz?, voluntarii au acces la harta României, împ?r?it? în zone de cartare, de unde î?i pot alege zone de cartare din jude?ele preferate ?i le pot aloca prin aplica?ia web specific?;
3. dupa alocarea unei zone, voluntarii primesc un pachet de cartare, care con?ine:
• h?rti ale zonei (în detaliu ?i în context), detalii despre localizare, puncte de reper, elemente naturale ?i de infrastructur? care str?bat zona (râuri, lacuri, p?duri, drumuri, localit??i apropiate ?.a.m.d)
• manualul de cartare (în care sunt men?ionate instruc?iuni detaliate legate de desf??urarea ?i abordarea cart?rii);
4. voluntarii merg pe teren ?i identific? mormanele de gunoaie din zonele alese, cu ajutorul GPS-ului. Pentru aceasta, ei vor completa o fi?? de morman, cu detalii relevante pentru ziua de cur??enie: ce tipuri de de?euri se afl? în compozi?ia mormanului, în ce volum, dac? exist? elemente de dificultate în acces sau transportul de?eurilor, precum ?i descrierea cât mai complet? a punctelor de reper ?i a modului în care se face accesul.

5. voluntarii introduc datele pentru fiecare morman cartat pe harta online, furnizând toate detaliile din fi?a de morman
În afar? de modalitatea clasic? de cartare, voluntarii vor putea utiliza ?i aplica?iile pe telefonul mobil pentru a carta în timp real. Aplica?iile vor fi disponibile pentru sistemele Android. Pentru iPhone, aplica?ia este deja disponibil?, mul?umit? companiei Mobiversal. Informa?iile complete despre cartare se g?sesc pe site-ul www.letsdoitromania.ro, la sec?iunea Vreau s? particip.
“Let`s Do It, Romania!” este proiectul tuturor celor care cred c? în România se întâmpl? ?i lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus s? contribuie, chiar cu foarte pu?in: o singur? zi, pentru o Românie curat? – 24 septembrie!

18.07.2011. 11:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password