Dumnezeii zilelor noastre…

Ponta, c??elu?ul lui Cârciumaru, uit? mâna care l-a plimbat în les? s? nu se r?t?ceasc?

E?ti ?mecher, e?ti bazat, e?ti cineva… nu se mai poate altfel. Dac? în agenda de telefon nu ai cel pu?in num?rul unui poli?ist sau om de afaceri sau om politic important e?ti nimeni în ora?ul ?sta… Nu ai nicio importan??, neic?!
Nu conteaz? dac? mori de foame sau nu, important e c? în fa?a prietenilor sau a lumii întregi po?i scoate telefonul ?i ai posibilitatea s? ar??i „cât de bazat e?ti tu“ când prezin?i agenda cu numerele.

Las în pace acum s?racele duse cu duhul care au impresia c? dac? „s-au întins“ precum elasticul pe saltelele unor politicieni, oameni de afaceri sau poli?i?ti au devenit peste noapte din curve veritabile doamne de rang înalt. Vorbesc de adev?ratul pericol, nu despre ni?te le?inate care nu-?i dau seama, dar sunt plasate în fiecare s?pt?mân? de cei care se folosesc de ele ?i nu invers. Persoanele atât de eleastice sunt, de fapt, doar ni?te fiin?e gonflabile. Necazul cel mare e cu n?rojii ce vor s? fie ?i ei CINEVA, de?i sunt ni?te nimeni, dar nu prea v?d lucrul ?sta.

O gr?mad? de lipitori de afi?e, o gr?mad? de oameni simpli, slujba?i prin Poli?ie, Parchet, Procuratur?, Barou, ziari?ti se cred importan?i, doar pentru simplul fapt c? au telefonul ?i, eventual, o intrare acolo unde zic ei c? trebuie. Nu spun c? alergarea asta, zurlie, a dobitocilor care n-au citit mai mult decât fetele ce se întind ca eleasticul nu ar avea rezultat. Vedem cu to?ii cum se promoveaz? ast?zi în multe func?ii din unit??ile publice. Observ?m cum de?i guvernul a blocat o gr?mad? de posturi în sistemul public, tot se mai g?sesc modalit??i de a se angaja gr?mezi de n?roji, mai ieri lipitori de afi?e.

Ei, bine, cu toate astea, derbedeii ??tia, curvele de ambele sexe (nu la modul sexual) ar trebui s? ?tie c? pentru oamenii simpli ce sunt ferici?i cu pu?inul pe care îl au ei sunt ni?te nimeni, sunt doar ni?te milogi care tr?iesc din MILA NOASTR?. Jos p?l?ria în fa?a profesioni?tilor, dar parc? au crescut GR?MEZILE DE NIMENI care ne conduc.

Cum s-o sim?i oare Alin V?caru, c?ruia nu pot s?-i spun prefect, când la el în birou o s? intre pesoane precum Viorel David, Mihai Bir?u, Gheorghe Nichifor, Dorin Ta?c?u ?i atâ?ia ?i atâ?ia oameni de valoare ai Gorjului? Probabil î?i va da seama c? este un nimeni, dar ce mai conteaz?, în CV-ul lui va scrie c? a fost prefect. Cum s-o sim?i, oare Ion Teodorescu în ditamai func?ie prin Ministerul Justi?iei, în vreme ce atâ?ia magistra?i de valoare nu au loc acolo pentru c? nu fac politic?? Aici intervine o alt? problem? care, personal, m? doare…

Dincolo de elementele negative semnalate despre Prim?ria Târgu-Jiu, îl respect cu toat? sinceritatea pe primarul Florin Cârciumaru. Omul Cârciumaru pentru mine r?mâne om, de?i nu i-am cerut niciodat? vreo favoare, l-am sim?it ca pe un român sadea, neatins de multe murd?rii ale societ??ii, simplitatea sa fiind cel mai puternic argument. M? doare s? ?tiu c? primarul Cârciumaru, cel care l-a plimbat ca pe un c??el pe Victor Ponta, l-a f?cut premier, a fost considerat un nimeni de c?tre celebrul Poant? care nu l-a consultat în privin?a numirii noului prefect.

Domnule primar, cu siguran??, o s? spune?i c? nu-i a?a, dar telespectatorii pot urm?ri ?i acum imaginile difuzate de un post local de televiziune, cum, când v? afla?i la o mare adunare a PSD, fiind chiar în primul rând dumneavoastr? era?i singurul care purta?i ecuson pentru a v? recunoa?te ceilal?i PSD-i?ti din ?ar?. Nu merita?i a?a ceva dup? câte f?cuse-?i pentru aceast? Poant? de premier. Mai mult decât atât Ponta a trecut pe lâng? dumneavoastr? ?i nici m?car nu v-a întins mâna, gest pe care l-a f?cut pentru al?i membri ai partidului.

P?cat… S-a umplut ora?ul, jude?ul de ?mecheri, de personalit??i, de doamne (penale) de societate care, îns?, bubuie de prostie ?i aiureaz? crezându-se CINEVA, sau eventual chiar DUMNEZEI PE P?MÂNT, PENTRU C?, NE PLACE SAU NU, PUTEREA ESTE LA EI!

Nu v? doresc fizic, pentru c? m-ar bate Dumnezeu, îns?, v-a?i dori s? ave?i puterea intelectual? s? face?i un exerci?iu de imagina?ie. Transpune?i-v? (pardon, uitasem cu cine vorbesc), gândi?i-v? c? sunte?i pe un pat de spital foarte bolnavi ?i nu v? viziteaz? s? v? întrebe de s?n?tate nici m?car ultimul be?iv din cartier… Cine sunte?i voi? Prea grea întrebare pentru „dumnezeii“ zilelor noastre!

Aurel M?ce?anu

31.01.2014. 23:00


Ion 04.02.2014. 13:59

DOINA 04.02.2014. 13:57

ADI 04.02.2014. 13:54

marinela79@yahoo.com 04.02.2014. 13:23

Adrian 02.02.2014. 10:54

ana maria 02.02.2014. 09:58

nina 02.02.2014. 08:43

JEAN 01.02.2014. 21:37

cora 01.02.2014. 20:59

mihnea 01.02.2014. 20:32

comunist in paradis 01.02.2014. 20:07

Dorel 01.02.2014. 18:58

olguta 01.02.2014. 16:01

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password