Două târgujience în finala concursului Mini TopModel România


„Academia Copiilor”, ?coala care creeaz? vedetele de mâine, a organizat faza preliminar? pe zona Olteniei a primei edi?ii a concursului „Mini TopModel România”, a c?rei final? se va desf??ura în luna aprilie, la Bucure?ti.
Concursul este destinat copiilor cu vârste între 3 ?i 15 ani, scopul lui fiind de a contribui la formarea unor atitudini ?i ?inute fizice elegante, care s? impun? ?i s? sublinieze personalitatea copilului.
Preselec?ia de la Craiova, organizat? de Club Arti, s-a desf??urat pe scena Filarmonicii din Craiova, la ea participând 53 copii, selec?iona?i dintr-un num?r de aproape 400 de concuren?i, din jude?ele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj ?i Mehedin?i.
Titlurile mult râvnite de c?tre copii ?i p?rin?i au fost câ?tigate de Andrei Ro?i?oiu, Diana Neagoie, Tea Munteanu, Alexandru Silaescu, to?i din Craiova, Sabrina Stroe, Ema Burduhosu din Târgu Jiu, M?d?lina S?ndulescu, Naomi Grui?? din Drobeta Turnu Severin, Adriana Gârtan din Slatina, Lorena G?inu?e, Karina Mure?an din Râmnicu Vâlcea ?i Bianca Budeanca din D?buleni. „Mul?i p?rin?i ?i profesori ne-au atras aten?ia c? nu exist? un concurs pentru copii care au calit??i de model sau fotomodel, a declarat Irina Haide?, director al Academiei Copiilor. Am decis c? este momentul s? organiz?m o competi?ie na?ional? a copiilor care ?tiu s? demostreze c? scena ?i podiumul sunt locuri în care se simt bine, unde î?i pot etala personalitatea. Oltenia ?i-a desemnat participan?ii la concurs, urmând ca în celelalte regiuni s? avem preselec?ii. Exist? îns? ?i varianta înscrierii prin intermediul www.minitopmodel.ro”.
„Academia Copiilor” este ?i va r?mâne o emisiune TV, realizat? de Irina Haide? ?i Gavril? Inoan, care s-a tranformat treptat într-un proiect educativ al copiilor care aspir? s? devin? vedete. Deja, micii academicieni, din Petro?ani, Boto?ani, Râmnicu Vâlcea, Pite?ti, Bucure?ti, Ia?i, îndruma?i de cei doi realizatori, au ob?inut primele locuri la concursuri interna?ionale, precum: MiniMiss&MiniMister World 2007, Cristal Crown 2008 ?i MiniMiss&MiniMister Europa 2009. La cursurile „Academiei Copiilor”, la care particip? copii din întreaga ?ar?, sunt predate tehnici de dic?ie, de comportament în platoul TV, de atitudine, ?inut? ?i prezen?? scenic?, de interviu, de autoevaluare. Vor fi introduse ?i cursuri de actorie ?i muzic?.
Pentru a stimula evolu?ia micilor vedete, Academia a instituit gradele de boboc, înv???cel, minimagistru ?i superminimagistru.
Dl. Gavril? Inoan, produc?torul ?i managerul „Academiei Copiilor”, afirm? c? „am pornit de la observa?ia c?, în general copii nu sunt înv??a?i s? se prezinte, lucru care le este necesar întreaga via??. Am ajuns la concluzia c? este necesar? creearea unei ?coli, cum este Academia Copiilor, unde cei mici s? afle cum trebuie s? se mi?te, s? se îmbrace, s? comunice cu ajutorului trupului lor, s? se exprime, s? cânte ?i nu numai atât, dar ?i cum s? se comporte într-un studio radio-TV. A ?ti cum s? te prezin?i, cum s? stai sau s? mergi sunt p?r?i ale educa?iei ?i culturii personale ce trebuie asimilate de la cea mai fraged? vârst?”.

23.02.2010. 14:05


stan valentina 06.02.2011. 01:47

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password