Doina Vornicu, noul Director General al CEZ Distribuţie

Dup? 28 de ani de experien?? în domeniul energetic ?i un mandat de trei ani ?i jum?tate în func?ia de Director General al CEZ Distribu?ie, dl Gabriel Negril? se retrage din func?ie, orientându-se în continuare spre o carier? în consultan??.

Mandatul dlui Gabriel Negril? s-a încheiat la data de 1 Iulie 2009, pozi?ia de Director General fiind preluat? de c?tre Dna Doina Vornicu.
Pe parcursul carierei de peste 23 de ani în domeniul energetic, Dna Doina Vornicu, noul Director General al CEZ Distribu?ie a condus activit??i diverse de la dezvoltare, investi?ii, rela?ii cu clien?ii, marketing, audit, analiz? ?i control la mentenan?? sau energie eolian?.

La doar 31 de ani a fost prima femeie Director de Investi?ii în Electrica iar în perioada 2000-2002 a fost Director de Sucursal? Electrica la Boto?ani.
Din 2002 pân? în 2005 a ocupat func?ia de Director la Direc?ia de Control General tot în cadrul Electrica, ulterior al?turându-se echipei Transelectrica în func?ia de ?ef Serviciu Proiecte Interna?ionale pentru a demara proiectul cablului submarin de 400 KV România – Turcia.

În 2006 s-a al?turat Grupului CEZ într-o serie de proiecte pline de provoc?ri: a fost Director de Mentenan??, a înfiin?at departamentul Pierderi Netehnice ?i a fost Manager de Risc în Proiectul eolian Fântânele ?i Cogealac. În paralel conduce Proiectul de Standardizare a activit??ii de distribu?ie.

“Este o provocare pentru mine ?i o oportunitate de a crea împreun? cu echipa mea, cea mai bun? companie de distribu?ie din Grupul CEZ. Pentru început îmi doresc s? finaliz?m la timp proiectele începute ?i s? beneficiem de avantajele acestor investi?ii, s? implement?m standardizarea activit??ii ?i s? promov?m performan?a” a spus doamna Vornicu.

Dl Gabriel Negril? a devenit Director General al fostei Electrica Oltenia SA la 1 noiembrie 2005. În cei aproape patru ani de mandat, Dl Gabriel Negril? a condus cu rezultate remarcabile cele mai importante proiecte desf??urate în cadrul companiei. “Compania are o resurs? inestimabil?, salaria?ii, care au dovedit o capacitate neb?nuit? de adaptare la transformare, disciplin?, colaborare ?i, a?a cum aprecia unul dintre membrii CA, m-au urmat în ceea ce împreun? ne-am propus.” ne-a m?rturisit Dl Gabriel Negril?.

Dup? 28 de ani de experien?? în domeniul energetic ?i un mandat de trei ani ?i jum?tate în func?ia de Director General al CEZ Distribu?ie, dl Gabriel Negril? se retrage din func?ie, orientându-se în continuare spre o carier? în consultan??.

Mandatul dlui Gabriel Negril? s-a încheiat la data de 1 Iulie 2009, pozi?ia de Director General fiind preluat? de c?tre Dna Doina Vornicu.
Pe parcursul carierei de peste 23 de ani în domeniul energetic, Dna Doina Vornicu, noul Director General al CEZ Distribu?ie a condus activit??i diverse de la dezvoltare, investi?ii, rela?ii cu clien?ii, marketing, audit, analiz? ?i control la mentenan?? sau energie eolian?.

La doar 31 de ani a fost prima femeie Director de Investi?ii în Electrica iar în perioada 2000-2002 a fost Director de Sucursal? Electrica la Boto?ani.
Din 2002 pân? în 2005 a ocupat func?ia de Director la Direc?ia de Control General tot în cadrul Electrica, ulterior al?turându-se echipei Transelectrica în func?ia de ?ef Serviciu Proiecte Interna?ionale pentru a demara proiectul cablului submarin de 400 KV România – Turcia.

În 2006 s-a al?turat Grupului CEZ într-o serie de proiecte pline de provoc?ri: a fost Director de Mentenan??, a înfiin?at departamentul Pierderi Netehnice ?i a fost Manager de Risc în Proiectul eolian Fântânele ?i Cogealac. În paralel conduce Proiectul de Standardizare a activit??ii de distribu?ie.

“Este o provocare pentru mine ?i o oportunitate de a crea împreun? cu echipa mea, cea mai bun? companie de distribu?ie din Grupul CEZ. Pentru început îmi doresc s? finaliz?m la timp proiectele începute ?i s? beneficiem de avantajele acestor investi?ii, s? implement?m standardizarea activit??ii ?i s? promov?m performan?a” a spus doamna Vornicu.

Dl Gabriel Negril? a devenit Director General al fostei Electrica Oltenia SA la 1 noiembrie 2005. În cei aproape patru ani de mandat, Dl Gabriel Negril? a condus cu rezultate remarcabile cele mai importante proiecte desf??urate în cadrul companiei. “Compania are o resurs? inestimabil?, salaria?ii, care au dovedit o capacitate neb?nuit? de adaptare la transformare, disciplin?, colaborare ?i, a?a cum aprecia unul dintre membrii CA, m-au urmat în ceea ce împreun? ne-am propus.” ne-a m?rturisit Dl Gabriel Negril?.

03.07.2009. 14:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password