Doi candidaţi pentru şefia PNL Gorj


Doar Gheorghe Orzan, vicepre?edintele PNL Gorj ?i Dan Ilie Morega, actualul pre?edinte al organiza?iei jude?e, ?i-au manifestat oficial inten?ia de a candida pentru ?efia forma?iunii politice. ,,Am f?cut public? dorin?a mea de a candida ca s? nu mai fie nici un dubiu în acest sens”, a subliniat Orzan,
cel care este preg?tit s? se ia la trânt? chiar cu actualul s?u ?ef de organiza?ie, Dan Ilie Morega, cel care a anun?at c? î?i mai dore?te un mandat de pre?edinte.

Pe data de 4 februarie, la Bucure?ti, se va întruni Delega?ia Permanent? a PNL în cadrul c?reia se va stabili cu exactitate dac?, anul acesta, se va organiza Congresul Na?ional al PNL ?i conferin?ele jude?e. Abia dup? stabilirea datei conferin?ei jude?ene se cunoa?te cu exactitate c? în organiza?ia gorjean? se vor organiza alegeri.

,,Dac? se stabile?te data exact? a conferin?ei jude?ene a PNL Gorj, voi avea grij? s? respect regulamentul ?i s? îmi depun în scris candidatura”, a declarat Gheorghe Orzan. De?i s-a vehiculat c? ?i Pantelimon Manta este un poten?ial candidat pentru ?efia organiza?iei jude?ene, acesta a declarat în nenum?rate rânduri c? nu va candida împotriva lui Morega ?i c? nu îl tenteaz? acest post de conducere. Manta a declarat îns? c? î?i dore?te o func?ie în organiza?ie, momentan el având doar calitatea de simplu membru. (A.S.)

03.02.2009. 22:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password