Doar unul din doi români are acces la alimentarea cu apă şi canalizare

Doar unul din doi români are acces la alimentarea cu ap? ?i canalizare

Numai 52% din popula?ia României este racordat? la sisteme de alimentare cu ap? ?i canalizare, iar 79% din apele uzate sunt neepurate ori sunt epurate necorespunz?tor, a anun?at miercuri, 18 martie, Ministerul Mediului într-un comunicat de pres?

Conform cerin?elor Uniunii Europene, România trebuie s? se alinieze la cerin?ele Directivei Europene 98/83/CE privind la calitatea apei pân? în 2015 ?i la cerin?ele Directivei 91/271/CE privind epurarea apei uzate urbane pân? la sfâr?itul anului 2018.

Astfel, “Prin Programul Opera?ional Sectorial de Mediu (POS Mediu) se va îmbun?t??i calitatea apei prin 200 de sta?ii de epurare noi sau reabilitate, urmând ca 70% din cet??eni s? beneficieze de servicii de alimentare cu ap? ?i canalizare la standarde europene”, se mai arat? în comunicat.

România are în derulare prin POS Mediu nou? proiecte vizând extinderea ?i modernizarea sistemelor de ap? ?i ap? uzat?, de circa 930 milioane euro, în Giurgiu, C?l?ra?i, Cluj-S?laj, Turda-Câmpia Turzii, Sibiu, Tulcea, Teleorman, Olt ?i Gorj, iar un al zecelea proiect, pentru jude?ul Bra?ov, este în curs de aprobare de c?tre Comisia European?.

18.03.2009. 19:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password